PATRONYMESANNEEN° PAGES
GUYOT200626
GUYOT200791
GUYOT2013213
GUYOT201713, 16,
GUYOT2010200, 201, 202
GUYOT20126, 17, 26
GUYOT200910, 65
GUYOT 200838
GUY201372
GUY2015142
GUTMANN2017192, 194
GUSTIN201048
GUSTIN2015146
GUSTIN2012221
GUOCQUIAUX20134, 5
GUNY2019143
GUMEZ 200871
GUMEZ 200879
GUITTON2015206, 211
GUITRY 200884
GUISSET200548
GUISSELIN2014174
GUISLIN201217
GUISLIN2011194
GUISLIN200625, 171
GUISLIN201470
GUISLIN 20089
GUISLAIN / GUISLIN201695, 96, 101, 102, 138,
GUISLAIN200460
GUISLAIN200689
GUISLAIN2010131, 134
GUISLAIN201372, 73
GUISLAIN2009153
GUISLAIN 20086, 128
GUISLAIN202075
GUISELAIN2010131, 132, 138
GUIRAUX2010102
GUIOT / GUYOT201628, 31,
GUIOT201128
GUIOT201824, 25, 161,
GUIOT20126, 10 71, 74
GUIOT201078, 79, 81, 85, 202
GUIOT200589,93,
GUIO201081, 109
GUINTE200688
GUINOTEL2013205
GUINODOT201020
GUINET GUIGNET2015140, 141
GUINET2018168, 170,
GUINEE2018164
GUINAULT2015206
GUIN200688
GUIMARD 2008166
GUILMONT2013132
GUILMIN200625
GUILMIN2013125
GUILMIN2011210
GUILMIN2012135, 144
GUILMIN200735, 70
GUILMENT2013124
GUILMENT2010232
GUILMAIN2012101, 141, 148
GUILMAIN2013124, 182
GUILLOU2015130, 135
GUILLOT20185
GUILLOT2011210
GUILLOT200625, 88, 158
GUILLON2013204
GUILLON200449, 50
GUILLON20148
GUILLOIS200739
GUILLIOT201144
GUILLIEZ2004126
GUILLIER20162
GUILLIER2015212
GUILLIAU2020196
GUILLET201388
GUILLET201599
GUILLET2004123, 126
GUILLET200518,19,
GUILLET201077, 82
GUILLERAND20163
GUILLERAND2015132, 137, 206, 211
GUILLEMOT201611
GUILLEMOT200666, 67, 69, 72
GUILLEMINS2014196, 198
GUILLEMIN201313, 89
GUILLEMIN201430, 31, 42, 43, 99, 189, 198, 206, 207
GUILLEMIN2009152
GUILLEBERT / GUILBERT20165, 23
GUILLE200527
GUILLE200629
GUILLE201732
GUILLE2016143, 147, 178, 184,
GUILLE200722, 34
GUILLAUMON2013133
GUILLAUME201716
GUILLAUME200454
GUILLAUME201690
GUILLAUME2013105
GUILLAUME2019144
GUILLAUME2011163
GUILLAUME2012173
GUILLAUME2015203
GUILLAUME2006106, 138, 139, 140
GUILLAUME2010112, 170
GUILLAUME200941
GUILLAUME 2008140, 142
GUILLAUME202067
GUILLAS 200832, 136
GUILLAIN2012176
GUILINI2006158
GUILIN200419
GUILIER201079, 82
GUILHEM201442
GUILEBEAUT202038
GUILDOFFE200599
GUILBERT201050
GUILBERT2019125, 132
GUILBERT2014197
GUILBERT2009153, 174, 176, 177
GUILBERT202073
GUILBEAU2007123
GUILBAUT200515,122,
GUILAIN2013161
GUILAIN2012176
GUIGURIN2014199
GUIGNARD200498
GUIDEZ2013150
GUIDAUX2010196
GUICHARD2013193
GUIARD 2008175
GUFFROY200738
GUFFROY2019191
GUFFROY2020126
GUEULLE 200877
GUESNON20163
GUESDON2015205, 210
GUERY200561
GUERRE2013168
GUERRE2006115, 116, 117
GUERRAND2020181
GUEROULT201147
GUEROULT2015134
GUEROULT2012213
GUEROULT200935
GUERNUT201449
GUERNU2015151
GUERMANN201226
GUERMANN2013190
GUERMAN201838
GUERMAN 2008166
GUERLUS200740
GUERLUS 200884
GUERLAT2014143
GUERITTE2018222
GUERITTE2010232
GUERITTE200454, 55
GUERIT2007164
GUERIT200924
GUERIT201468
GUERIT2020139
GUERIN201211
GUERIN201120
GUERIN200638
GUERIN2015187
GUERIN201334, 124, 125, 126
GUERIN200450, 105
GUERIN200785, 86, 87, 129
GUERIN201499
GUERIN2008161
GUERIN2020196
GUEREZ2005137
GUERDON 2008160
GUERARD2013204
GUERAIN 2008188
GUENIN20122
GUENIFFET2013193
GUENEZ201094, 160
GUENET201594
GUENET2015149
GUENET2012150
GUENET2020176, 178
GUEN ET2014199
GUEMANN201226
GUDIN201144
GRYSON2011156
GRUY2007118, 121, 124
GRUSS2015119
GRUSON2019129
GRUSON202036, 187
GRUNIAU201831
GRUNIAU2017167
GRUMIAU2016157
GRUMIAU2010113, 202
GRUMIAU201316, 17
GRUMEAU200522
GRUMEAU2005106
GRUMEAU201217, 18
GRUMEAU200625, 26, 44
GRUMEAU201341, 42
GRUET200623
GRUET2011208
GROUSELLE201596
GROULT201564, 66, 130, 135, 141, 204, 208
GROUILLE201378
GROUILE201379
GROSRO2004103
GROSPERRIN201298
GROSLEVIN2010140
GROSLEVIN2013162
GROSLEVIN2014142
GROSJEAN201498
GROSCUTTRE202079, 148
GROSBECQ2009105
GROS BOUT2004103
GROOS200497
GRONIEZ200499
GRONIER2018164
GRON2013110
GROMAIRE200912, 13
GROMAIRE 200879, 80, 158
GROGNIER2017180
GROGNEZ200414
GROGNET2019217
GROGNET201891, 154, 158,
GROGNET202039
GRISSELAIN201714
GRISOT201725
GRISLIN2018186
GRIOLLE200999
GRINIARD2012210
GRINDA201042
GRINARD2012171
GRIMONT2015104
GRIMMIAUX2011162
GRIMIAUX2013125
GRIMIAUX2006158
GRIMIAUX2011163
GRIMIAUX201494
GRIMEE200460
GRIME200449
GRIMBERT201630
GRIMBERT2015200
GRIMAUD2009120
GRIMART2011163
GRILLOT201763
GRILLON2005133,134,
GRILLION200541,42,
GRILLIERE2015136, 205, 210
GRIGOIRE20108
GRIGNET20204, 5, 11, 12
GRIGNART200649, 50, 110, 113, 114
GRIGNARD200649, 113
GRIFFART201191
GRIEVART200415
GRIERE2010101
GRIER20175, 6
GRICOURT200568
GRICOURT2007122
GRICOURT2015125
GRICOURT2010142
GRICOURT2012196, 197
GRICOURT200669, 70, 71
GRICOURT2009177
GRICOUR2006105
GRIBOUX201883
GREVELLE201319
GRESSIER2018179, 180,
GRESELY 2008161
GRENOUILLET201136
GRENOT 200862
GRENO 200863
GRENIER2010134, 136
GRENIER2012211, 212, 214
GRENIER201343, 105
GRENIER201567, 179, 209
GRENET2013162
GRELLET2011107
GRELET DE FLORJMOND 200860
GREGOIRE20069
GREGOIRE200586
GREGOIRE2017105
GREGOIRE200716, 18, 50, 95, 122
GREGOIRE2012209, 211, 213
GREGOIRE200463, 99, 134
GREGOIRE201066, 68, 129
GREGOIRE201372, 73, 206
GREGOIRE200581,82,
GREGOIRE200924
GREGOIRE201493
GREGOIRE 200854
GRECOURT201349
GRAY2017141
GRAY 2008105
GRAVISSE2005122
GRAVISSE201094, 158
GRAVIS2010196
GRAVIS2012223
GRAVIS201320, 166
GRAVIS200648, 49, 50, 108, 109, 110, 111, 112, 113
GRAVIS201570, 182
GRAVIS200595,122,126,142,
GRAVIS200923
GRAVIS201492, 191
GRAVIER2005138
GRAVIER 2008101, 102
GRAVEZ / GRAVET201753, 76, 176,
GRAVEZ2018230
GRAVEZ200610, 67, 88, 154
GRAVEZ2013199, 216
GRAVEZ201237, 86, 139, 140, 143, 144, 149, 150, 174, 177, 231, 232
GRAVEZ201149, 51
GRAVEZ20046, 10, 23, 61, 63, 84, 98
GRAVEZ200769, 74
GRAVEZ201469, 134
GRAVEZ200978,113,178
GRAVEZ 2008105, 180, 18I
GRAVEZ2020134, 135, 139,
GRAVET GRAVEZ201572
GRAVET - GRAVEZ201826, 29, 162, 163,
GRAVET20068
GRAVET2010107
GRAVET2005121
GRAVET2005124
GRAVET2012143
GRAVET200713, 16, 32, 33, 34, 35
GRAVET2016222, 223, 224
GRAVET2014120, 143
GRAVET2009151, 152
GRAVELLE 200874, 78
GRAVELINES20181
GRAVELINE2019131
GRAVELINE202071
GRAVEL 200871, 73, 76, 78
GRAVÉE2009113
GRAVE200724
GRAVE2006152
GRAVE2010131, 134
GRAVE200688, 154
GRAUX201079
GRAUX200688
GRAUX2019127, 193
GRAUX200999
GRAUX2020129
GRAUWIN201110
GRAUWIN201027, 92, 157, 191
GRAUWIN202034, 186
GRAULT2015194
GRAU2004100
GRATIOLET201172
GRATIEN2013163
GRATEULLE2018165
GRATEAU200449, 50
GRAT201125
GRAT201248
GRAT2010206, 208, 210
GRASSIS2013199
GRASSEZ2019145
GRAS201125
GRAS201593
GRAS201028, 49, 53, 54, 160, 167, 173
GRART200630
GRART2016222, 223
GRART201028, 68
GRARD201274
GRARD200457, 87
GRARD200769, 73
GRARD201094, 160
GRARD201468, 70
GRARD 2008108
GRAPPIN201147
GRAPIN200597
GRAPIN2017116, 173,
GRAPIN2020179
GRANSON2007116
GRANSON2015159, 199
GRANSART201448, 135
GRANSARD201448, 193
GRANPAIN201444
GRANIER201146
GRANGE200965
GRANGE 2008141
GRANDRY200449
GRANDRY2010131, 133, 136
GRANDO200496, 130
GRANDJEAN201391
GRANDJEAN2015207
GRANDJEAN2011163, 226
GRANDJEAN201617, 20
GRANDIN2005124
GRANDIDIER2005101
GRANDCOURT2005146
GRAND SIRE201240
GRAMMONT2007139
GRAMMONT2013146
GRAMMONT201490
GRAMECHON2016191
GRAINDORGE200653
GRAINDOR2010132, 136
GRAIGOIRE200490, 93
GRADEZ200442
GRAD201299
GRABIÉ201448
GRABEMAN2016141, 148,
GRA2005118
GRA201054, 94, 133, 134
GOYA 200884
GOVION2007168
GOVART2011155
GOUVY2013218
GOUVRARD201715
GOUVION200419
GOUVION200688
GOUVION2013124, 125
GOUVION201183, 95
GOUVION200795, 98, 169
GOUVION2009176
GOUVERNEUR2016228
GOUVERNEUR200518,25,109,
GOUVERNEUR2014101
GOUTTIERE201725
GOUTTIERE201811, 186,
GOUTTIERE202078, 147,
GOUTIN2006116
GOUTIN2004139
GOUTIERE200498
GOUTIERE2004130
GOUTIER200688
GOUTIER200423, 84
GOUTAIN201120
GOUTAIN200450
GOURVENNEC200449
GOURNAY2011159
GOURLIN2009171
GOURLAND2014122
GOURISSE201883
GOURISSE200963
GOURGAUD201326
GOURDON2017190
GOURDON2014196
GOURDINNE200523
GOURDINNE200496, 140, 141
GOURDIN2004130
GOURDIN201079, 82, 133, 138
GOURC201372
GOUR201371, 72
GOUPIL201144
GOULET2007113
GOULART20108
GOULART2013126
GOULART2011136
GOULART2015175
GOULART20079, 10, 12, 13, 15, 16, 174
GOULART2014142
GOULART200960, 101
GOULART 200842
GOULARD20166
GOULARD20107
GOULARD201319
GOULARD201763
GOULARD2009102
GOUET201715
GOUET200623
GOUET2011208
GOUEL2012209
GOUDINET201116
GOUDESONE2013219
GOUDENHOF2011154
GOUDEMAND200832
GOUDART2010152
GOUDAL201391
GOUBET / GOUBEZ201712, 13, 15, 16, 19, 20, 85, 122, 123, 181, 182, 183,
GOUBET2012101
GOUBET2013110
GOUBET2018125, 126, 164, 168, 169, 170, 197, 198
GOUBET202055
GOUARD2012207, 208, 210, 212
GOUAL2010132, 134
GOTTEMANN201567, 179
GOTTE200498, 139
GOTIEZ2009145
GOSSUIN200419
GOSSUIN200580
GOSSUIN2011224
GOSSUIN2005105,108,
GOSSUIN2015170, 172, 173, 174
GOSSUIN201337, 198, 215
GOSSUIN200645, 88
GOSSUIN20167, 8
GOSSUIN201077, 82, 84, 131, 138, 142, 164
GOSSUIN2009111
GOSSUIN2014135
GOSSUIN 200820
GOSSUIER2009111
GOSSIEL200580
GOSSIAU200688
GOSSEZ200561
GOSSEZ 200873
GOSSET200622
GOSSET200431
GOSSET200733
GOSSET200556
GOSSET201596
GOSSET2012144
GOSSET201111, 36
GOSSET201322, 91
GOSSET201027, 93, 158, 191
GOSSET200431, 98
GOSSET2009152
GOSSET 200852
GOSSELIN201624
GOSSELIN200629
GOSSELIN200599
GOSSELIN2019123
GOSSELIN2010132, 134
GOSSELIN2007150, 151, 153, 154
GOSSELIN201566,130, 135, 141
GOSSELIN200911
GOSSELIN 200855
GOSSELIN2020143, 200
GOSSELET200667
GOSSELET200580
GOSSELET2013114
GOSSELET2005135
GOSSELET2017182
GOSSELET2010203
GOSSELET2012229
GOSSELET201468, 70
GOSSEAU201249
GOSSEAU201111, 15, 207, 208
GOSSEAU200623, 166
GOSSEAU200751, 82, 124
GOSSEAU201080, 84
GOSSEAU200940
GOSSEAU 200836, 41
GOSSE / GOOSE2017174, 225
GOSSE200624
GOSSE2011140
GOSSE2004121, 123, 126, 139
GOSSE2005128,136,
GOSSE201238, 88, 197, 236
GOSSE201377, 101, 102
GOSSE 200810, 56
GOSSART2007118
GOSSART2004147
GOSSART2014206
GOSSART 2008129, 171
GOSLIN 2008118
GORRELIER2007164
GORISSE201320
GORISSE201593
GORISSE2010143
GORISSE2018224
GORISSE20052,6,117,
GORISSE200528,30,33,34,37,69,73,76,112,115,127,149152,
GORISSE200433, 34, 35, 38, 70, 73, 76, 110, 113, 148, 149, 151
GORISSE201152, 156
GORISSE200498, 139
GORISSE200963, 65, 66, 70
GORISE200963
GORIS200433
GORIS200596
GORIS200941, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
GORIS200764, 66, 70, 74
GORIS 2008153
GORICE200963
GORGE20137
GORET2013185
GORDIEN200430
GORDIEN2011196
GORDIEN201239, 111, 112, 113
GORDIEN200653, 54
GORDIEN2014181
GORDIAN200653
GOOSSENS202016
GOODENS201235
GOODENS2011151, 194
GONZE200527,28,
GONZE200770, 75
GONZAGUE DE CLÈVES2012178
GONTY2006161
GONTIER2010126
GONTIER2011156
GONTIER200713, 161, 162, 172, 174
GONTIER2016143, 179,
GONTHIER 2008156.157
GONSSE201883
GONSSE2019141
GONSLERBLOM200415
GONON2015132
GONICE2010201
GONET2013205
GONEL2013202
GONDRY201099
GONDRY2018144
GONDRY2013189
GONDRY2012223
GONDRY2004116, 118, 121, 124
GONDRY200592,94,
GONDEL2010131, 133, 136
GONDALMA201323
GOMEZ200797
GOMEZ2005138
GOMEZ2010198, 199, 201, 202, 203
GOMEZ2009176
GOMEZ 2008100, 101, 103, 154
GOMET200518
GOMET201288
GOMET20077, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 91, 94, 175, 177
GOMBERT2015130, 135, 141
GOMARD2011184, 185
GOLL201145
GOGUILLON201725
GOGUET2004131
GOGIEN200463, 99
GOFFMAN200698
GOFFIN200570
GOFFIN2007115, 118, 122
GOFFAUT2012209, 211, 212
GOFFART201725
GOFFART2007181
GOFFART2013194
GOFFART2015192, 193
GOFFART20163, 4, 5, 32, 33, 34
GOFFART201430
GOFFART200933
GOFFART 200835, 41
GOES2006101
GODRY2010219
GODRON 2008142
GODREAU2015146
GODRAN201111
GODRAN2010193
GODON201048, 49, 50, 53, 110
GODMINGER2013206
GODISSART2010132, 136
GODINEAU2012148
GODINEAU2009152
GODIN2015103
GODIN2011192
GODIN2013193
GODIN2016149, 188,
GODIN200520,21,
GODIN200739, 119, 164
GODIN201064, 230, 232
GODIN200481, 83, 117, 120, 123
GODIN20069, 21, 70, 88
GODIN 200876, 107
GODIMUS2004119, 122
GODIE200688
GODIBLEU201381
GODFRIND201321
GODFRIN201725
GODFRIN201377
GODFRIN2012113
GODFRIN201591, 155, 201
GODFRIN201430
GODERIAUX2014125, 177
GODELLE200616, 53, 56
GODELIER201027, 93, 158
GODEFROY200551
GODEFROY200772
GODEFROY2010109
GODEFROY2012111
GODEFROY2013206
GODEFROY2018168, 170,
GODEFROY201470, 142, 176, 197
GODEFROY 200838, 128
GODEFROID / GODEFROY201765, 142, 175,
GODEFROID2015201
GODEFROID201633, 34
GODEFROID200764, 65, 68
GODEFROID201078, 83
GODEFROID201489
GODEFROID 200836, 41
GODEFROI201470
GODEBOUT201830, 164,
GODEBILLE2005131
GODEBILLE2012141, 146, 200
GODEBILLE200734, 35
GODEBILLE201167, 206
GODEBIL2006153
GODEAU201347, 166
GODBILLE2012198
GODBILLE201317, 41, 42, 81, 180, 181, 182, 188
GODBILLE201168, 109, 110, 168, 170
GODBILLE201593, 147, 197, 198
GODBILLE2020137
GODAUT201110
GODART - GAUDART201810, 93, 124, 154, 157
GODART200726
GODART2006144
GODART2019146
GODART2015201
GODART20133, 76
GODART200551,87,
GODART200936
GODART 200827, 28, 51, 53, 171
GODART2020204, 205, 206, 207
GODARD / GODART201631, 3, 141, 146, 182,
GODARD200494
GODAERT202014
GOCQUIER201575
GOCHON200430
GOCHON201152
GOBRON200460
GOBRON200460
GOBLON2007120
GOBLON2004132
GOBLET2007180
GOBLET2016194
GOBLET2005120,121,123,
GOBLET200423, 84
GOBLET201567, 179, 153, 185
GOBLET201067, 68, 125, 213
GOBLET20069, 153
GOBLET2014194
GOBLED200450
GOBLED200688
GOBLED2016110
GOBLED2012150
GOBLED2014114, 115, 116, 117, 118, 119
GOBLED201316, 17, 207
GOBLED2007170, 171, 178, 179, 180
GOBLED201120, 50
GOBLED 200839, 40, 104, 142
GOBLAUT201112
GOBIN201098
GOBIE20137
GOBET200597
GOBERT201776
GOBERT2005124
GOBERT2010107, 127
GOBERT2012138, 212, 213
GOBERT200425, 54, 86, 97, 134
GOBERT201630, 127, 128
GOBERT200459, 89
GOBERT20136, 75, 189
GOBERT200773, 113, 114, 116, 119, 120, 122, 152, 153
GOBERT200688, 119, 163
GOBERT200597,99,
GOBERT201468
GOBERT202011, 12, 189, 190
GOBER200676
GOBEAU2010113, 114, 192
GOBEAU200720, 21, 22, 23, 24, 25
GOBEAU200688, 110
GOBEAU 200887
GOBBE200433
GOBBE200497
GOBBE200962
GOBBAIS2014196
GOBAUT200633, 36
GOBAU2004101
GOBAU2006170
GOBAU2010130, 138, 216
GOBAU200940
GOBAU202043, 147,
GO BLET 20088, 105
GLORIEUX2011156
GLORIEUX2014122
GLORIAN201147
GLORIAN 2008107
GLINEUR20042
GLINEUR20127
GLINEUR 200878, 106, 107
GLEUPIN2006142
GLAUDENNE2009152
GLAIR2013185
GLACIAL 200885
GIVEZ200632
GIVETZ200632
GIVET200734
GIVET201136
GIVET200449
GIVET2012168
GISSUIN201084
GISLAIN200425, 86
GISCARD D'ESTAING200676
GIROUX2013134
GIROULT20163
GIROULT2015209, 213, 214
GIROU2010131, 138
GIRONNET2010213, 216
GIRONNE2018187
GIRLINGER201882
GIRAUD200970
GIRARD20161
GIRARD201225
GIRARD2015205, 213
GILOTIAU200786
GILOTEAU200542
GILOT200617
GILOT2005131
GILOT2011206
GILMER201825
GILMANT201690
GILMANT 2008106
GILMAIRE / GILMER201782, 119, 175,
GILLY200497, 104
GILLOTEAU2020196
GILLOT20067
GILLOT201634
GILLOT2019142
GILLOT2014114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
GILLOT200721, 22, 23, 25, 112, 114, 116, 117, 120, 123, 125, 153
GILLOT201126, 27, 205
GILLOT200430, 104, 123, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138
GILLOT20059,11,12,13,15,46,47,131,
GILLOT201890, 224
GILLOT200984, 151
GILLOT 200852.106
GILLONIER2015137, 206, 211
GILLON201236, 91
GILLON201489
GILLON 200880
GILLO201574
GILLIS2004103
GILLIS2013216
GILLIS201578, 79
GILLIS200927
GILLIOT2005100
GILLION200627
GILLION2005100
GILLION2013131
GILLION2016153, 154,
GILLION2007168, 171, 179
GILLION201220, 40, 90, 200, 201
GILLION200425, 86
GILLION20108, 11, 81, 83
GILLION201182, 197
GILLION 20085, 106
GILLIET2005105,141,
GILLIART200464, 66, 67
GILLIART 2008106
GILLIARD2010173, 203
GILLIARD201127, 89
GILLIARD201429
GILLIAIRON2015205
GILLET201072
GILLET2019114
GILLET2018227
GILLET2011110, 168
GILLET2013124, 125, 126
GILLET20042, 39, 47, 48, 61, 66, 96
GILLET200424, 39, 47, 59, 77, 85, 90
GILLET201285, 99, 145, 147, 167
GILLET201441, 69
GILLET 2008136
GILLES200479
GILLES2005131
GILLES2015194
GILLES2011206
GILLES2007116, 124
GILLES20165, 167, 171,
GILLES200688, 106
GILLES201092, 155, 189
GILLERON2011154
GILLERON2010133, 134
GILLEE2014122
GILLE200412
GILLE201495
GILLE 20089.55
GILLART200522,125,
GILLART200426, 87
GILLARD200449
GILLARD2005133,134,135,
GILLARD201717, 18,
GILLARD20132, 161
GILLARD2014129
GILLARD202041, 176
GILLAIN200698, 101
GILLACQ2016174
GILHARD200442
GILET20186
GILET200459
GILET2005133
GILDAS2014209
GILBERT200430
GILBERT2019145
GILBERT2012149
GILBERT201570, 182
GILBERT2009120
GILBERT201491, 133, 191
GILBAUX20069
GILAIN201765
GILAIN 2008100, 101, 103
GIGOT200998
GIFFROY2019143
GIFFROY200720, 21, 22, 23, 81
GIFFROY20059,46,
GIFFARD200984
GIETTE2004118, 120
GIBON200526
GIBON200527
GIBON2013214
GIBON2006152, 155
GIBON200431, 32, 70
GIBON200431, 99
GIBON200933
GIBON201481, 82
GIBON 2008167, 169, 170, 171, 172, 173,174
GIBON2020135
GIBERT2013204
GIBAUD2013193
GIBAN201422, 26
GIARD20115
GIAFFÉRI201414
GIACCOBI200933
GHYS 200820
GHY2011155
GHUMEZ201111
GHUION201113, 16
GHOUNAULT200615
GHOSSIAUL200615
GHOSSEZ2009152
GHOSSET200616
GHOSSET2016222, 223
GHOSSET200732, 33, 34, 35
GHOSSET2009151
GHOSSET 2008106
GHOSSELIN200777
GHOSSART200732
GHOSE2005100
GHORISSE201220
GHORISSE200627
GHORISSE200963
GHORISE200963
GHORIS200645, 46
GHORIS200963, 64, 103
GHONBAULT200615
GHOMET200518
GHOMET201250
GHOMET200798
GHOMELZ200518
GHODEMART 2008111
GHODEFROY200940
GHODEBlLLE2009152
GHODART200727
GHOBIN200441
GHOBIN2016174
GHOBERT200616, 17
GHISSELIN2012216, 217
GHISLIN200461
GHISLAIN2012134
GHISLAIN200525,26,41,43,47,48,50,53,56,
GHISLAIN200565,67,
GHISLAIN200767, 71, 124
GHISLAIN200469, 70, 80, 140
GHISLAIN200483, 96, 97
GHISLAIN20209
GHISELIN2010134
GHISELIN 2008105
GHIOT2005137
GHILLOT200616
GHILBERT201112, 15, 16, 17, 18
GHILBAUX200610
GHILBAUX201067
GHIENNE2012199, 200
GHEUSE2004104
GHESQUIÈRE201133
GEVELLE2007174
GEVELLE 200824
GEUZE2004100, 104
GEUSE2004104
GETS2011184, 185
GESPART201317
GESBART201333
GERY200598
GERVAIS201144
GERU200933
GERRA2007185
GERORO2014191
GERODOLLE2019145
GERNOIS2010134, 137
GERMAIN200526
GERMAIN201143
GERMAIN201346
GERMAIN201053
GERMAIN2012104
GERMAIN200449, 50, 98
GERMAIN202013
GERIN / CHERIN201735, 40, 116, 172,
GÉRIN201421, 174, 176
GERIN200528
GERIN2012171
GERIN2010209
GERIN200719, 21, 22, 23, 24, 175
GERIN200636, 37, 63, 146
GERIN200449, 101
GERIN201681, 89, 90, 140, 147, 185,
GERIN 200878
GERBER2014160, 161, 162
GERBE2011225
GERART200646
GÉRARD201441
GERARD2015100
GERARD2019120
GERARD2017173
GERARD2013193
GERARD200710, 12, 15, 44, 45, 47, 74, 140, 174, 184
GERARD2014114, 115,116, 117, 118, 119, 120, 144
GERARD200415, 122
GERARD201136, 210
GERARD201063, 64, 65, 67, 68, 134, 137, 167, 172, 203, 218
GERARD201371, 72, 132
GERARD201275, 204,
GERARD20068, 9, 24, 88, 109
GERARD201883, 193,
GERARD2009141
GERARD 200810, 38, 89
GERARD202082, 180, 189, 198
GERAIGIRY2013148
GEORGES20135
GEORGES201828
GEORGES200454
GEORGES201132, 87, 89, 90
GEORGES200953, 96
GEORGES 2008121
GEORGE201586
GEORGE2016110
GEORGE2011139, 142, 192, 210
GEORGE200625, 88
GEORGE201741, 107,
GEORGE200459, 89
GEORGE200568,107,127,130,141,
GEORGE201381, 184, 200
GEORGE201097, 131, 138, 192, 210, 225
GEORGE 2008128, 140, 142
GEOFROY201820
GEOFROY2004103
GEOFROY2017168
GEOFFROY DECHANNE2017191, 194
GEOFFROY2013161
GEOFFROY2015156, 158
GEOFFROY201292, 200, 202
GENY200442
GENVA200561
GENTY200523
GENTY2015142
GENTY2009102
GENTILINI201724
GENTE200631
GENOT2012212
GENOT200493, 94
GENOT 2008170
GENON20165, 7
GENOINNE200796
GENNES2007184
GENNERAT2015138, 208
GENNART2019193
GENNART2020129
GENIT200463
GENIS200442
GENIQUE201020, 22, 49
GENIQUE2014118, 119, 120
GENINET200449, 50
GENIE201320
GENIAUX201318
GENEZ2007119
GENEVRIER2016171
GENESTINE2013181
GENESTIN2013178, 180, 181
GENESTIN2015195, 197, 198
GENESSAUX201392
GENENHLING2013135
GENAUX 2008116
GENAUDET200496
GENART201068, 81, 84
GENART200791, 173
GENARD2009141
GENAIN2006138, 139, 140, 141, 143, 144
GENAIN2014122
GENAIN 200874, 75, 76
GELIS2012213, 214
GELIS2020139
GEISMAR2012220
GEHIN200414
GEHENNEAU201318
GEHENIAUX2013181
GEGARD200985
GEERTS200699
GEERINCK200780
GEERINCK202016
GEERAERT2019142
GEERAERT2018224
GEERAERDT20178, 9, 10, 11
GAYOT20129, 74
GAYOT2014143
GAYE2010202
GAYARD2014197
GAY (LE200525
GAY (LE200469
GAY200773
GAXOTTE2006118
GAUX201111
GAUX2007117
GAUX2010194
GAUTREAU2016123
GAUTIEZ2009145
GAUTIER201216
GAUTIER200625
GAUTIER201341
GAUTIER201152
GAUTIER201876
GAUTIER2015214
GAUTIER200426, 60, 87
GAUTIER2014193
GAUTIER200996, 99
GAUTIER2020193
GAUTHIER201323
GAUTHIER2010125
GAUTHIER200425, 58, 86, 89
GAUTHIER200425, 58, 86, 89
GAUTHIER200765, 66, 70, 75
GAUTEU2004136
GAUTARD2011198
GAUT201115
GAUT2010161
GAUSTIER201218
GAUSTIER200626
GAUSSENS201563, 64, 66, 128, 131
GAUSSEN2017187, 193
GAUSSE2005136
GAUSSE2007164
GAURISSE200963
GAUMONT201449
GAUMETTE201591
GAULTIER200449
GAULTIER2015213
GAULTIER201618, 19-
GAULET2013147
GAUGETTE200615
GAUDY2013218
GAUDRY2011149
GAUDRY2013215
GAUDRY 2008160
GAUDRON20163,5
GAUDRIAUX2014180
GAUDOUX201774
GAUDOUX200458, 89
GAUDOUR2010152, 161
GAUDISSART2007164, 165
GAUDISSARD2007164
GAUDIN2013193
GAUDIN200449, 50
GAUDEREAU201114
GAUDEMONT200525
GAUDEMONT200469
GAUDART2017215, 217
GAUDART202038
GAUDAIN2006119
GAUCHET 200815
GAUBLON2004117
GAU201115
GAU200417
GAU200752
GAU2017155
GAU200613, 72
GAU201016, 141
GAU201468, 70, 142
GAU 20088
GATTELET2010167
GATINE200688
GATIBRE 2008152
GATELLIER201244
GATELIER201244
GATELIER2014131
GATEAU2013112
GASTELIER201244
GASTEBOIS20163
GASTEBOIS201565, 66, 129, 133, 138, 208,213
GASSENDI200740
GASSEND200740
GASPARD 200857, 162
GASPAR2010218
GASCHOT2015211
GARY20176
GARY201145
GARY2013146
GARSON2006171
GARRIANS2006102
GARNIER2013193
GARNIER2010131, 138
GARNIER2009100
GARNIER201499, 133, 142
GARNIER2020141
GARIT 200827, 28
GARIN201217
GARIN200625
GARIN201753, 54, 80, 116, 117, 173,
GARIN201680, 81, 139, 140, 141, 144, 146, 179, 181,
GARIN2014126
GARICQ200624
GARICQ2011208
GARIC2005128
GARIC2011140
GARET201578, 79
GARDEUR200646
GARDEUR2005141
GARDEGARONT2011152
GARDEGARON201239, 89
GARD2010111, 141
GARÇON201131, 32
GARÇON200671, 171
GARCON20156
GARCON2017103, 104, 105,
GARCON201821, 160,
GARCIA DE PAREDES2005106
GARCIA 2008137
GARBE2019145
GARAND2015210
GAR2015145
GAQUIERE 2008154
GANTOIS201724
GANTOIS200791
GANTOIS201067, 69
GANTOIS 200838
GANNE2015209
GANDARME2012232
GAMEZ200561
GAMBLIN2017192, 194
GAMBIER2010156, 171, 172, 189
GAMBIER20117, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 22, 92, 155
GAMBERT2004104
GAMAIN2009120
GALYGNART200616
GALOPPIN2017139
GALOPIN2013205
GALONY2004138
GALMART201068
GALMACHE2010211, 214, 217
GALMACHE 2008188
GALLOIS2006118
GALLOIS2014134, 188
GALLIO200912
GALLIETZ20135
GALLIEN2016150, 190,
GALLIART200459, 89
GALLIAN2018222
GALLEZ201737
GALLEZ200554
GALLEZ2016141, 148, 150, 187, 190,
GALLEZ201022, 25, 63, 91, 154
GALLEZ200749, 68, 73, 173
GALLET200525
GALLET200738
GALLET201065, 80, 85
GALLET200952
GALLET 2008136
GALLEE200546
GALLEE2012216
GALLE201323
GALLE200550
GALLE200431, 32
GALLANT2011140
GALISSET2005128
GALISSET2011140
GALISSET2013207
GALISSET2010230
GALISSET201218, 20
GALISSET200626, 27
GALISSET2014142
GALICET200688
GALEZ2010132, 134
GALET200546
GALDOS2014205
GALANTIN201349
GALANT200785
GALANT2020178
GALAND200459
GALAND201384
GAISE2004129
GAINSBOURG2011166
GAILLY2013111
GAILLY202018
GAILLOT 200832
GAILLIART2007154
GAILLEZ2013191, 192
GAILLEZ2014154
GAILLART200614
GAILLARDIN2009171
GAILLARD DE SAINT GERMAIN2017192
GAILLARD200688
GAILLARD2018226, 227, 228,
GAILLARD200940
GAIGNEUX201217
GAIGNEUX200625
GAIGNEUX2010111
GAIGNAL200616
GAGNON201349
GAGNEUX2013131
GAGNEUX2016153, 154
GAGNEUR2004117, 120, 123, 125
GAGET2015205,207 , 210
GAGEDOIT2012168
GAGEDOIT2013174, 176
GAFFET2010101
GAFFE - GAFFES201810, 92, 93 , 158,
GAFFE202037
GADRON20126
GADRON200753
GADRON2010201, 203
GADRON 200887
GADREY2013193
GADRANT2010201
GADOIS2009171
GADENNE200676, 88
GACHOT201713, 16,
GABUT200497
GABUT2005117,126,
GABILLART2013112
GABEZ2018128, 129, 143, 144
GABEZ2006138, 139, 140, 141, 143, 145
GABET2004138
GABAYE201221
GABAS2013193
FUSTENNE2009128
FUSSIAU2007138
FURIET201117, 18
FURGON20163
FURGERSON201418
FURET2004138
FURET2016144, 180,
FURET2020139
FUMERY2019190
FUMERY2020125
FUMEE GRISON200620
FUGER2020141
FRUHINSHOLTZ2011166
FROŸE2005129
FROYE200624
FROYE2005107
FROYE2012201
FROYE2011141, 209
FROYE 200819, I08
FROUIN2006158
FROTIN 200841
FROTEUR201682
FROPREMA20136
FRONTIER201564, 65, 66, 128, 132, 137, 205
FRONCHART20136
FRONAlJT2009130
FROMONT201270
FROMONT2005137
FROMONT2013150
FROMONT2016189
FROMONT200723, 25, 82, 115, 118
FROMONT200647, 148
FROMONT201080, 85
FROMONT20098, 9, 11
FROMONT 200824, 70, 77
FROMONT2020161
FROMONOT201611
FROMOND201386
FROMOND201091, 154
FROMIEUX2010133, 137
FROMENTIN2013163, 213
FROMENTIN200920, 21, 22, 23
FROMENT200610
FROMENT200795
FROMENT2011155
FROMENT2019127, 193
FROMENT2009128, 176
FROMENT2020129, 137, 190
FROISSART2016193
FROISSART200919
FRIZON200753
FRIZON2006172
FRIZON2010134, 137
FRISON201883
FRISON201019, 80, 84, 134
FRISON2009118
FRISE201338
FRIQUET20135
FRIQUET201117
FRIQUET2010232
FRIQUET 200839
FRIOT200497
FRINOY2011193
FRILANDE200553
FRICHET201680, 139
FRICHE200688
FRICHART200688
FRIART2012167
FRIART2013194
FRIART2019114, 115
FRIART202018
FRIAND2007171, 179
FRIAND 200840
FREVILLE201499
FREVILLE 2008137
FRÈRE201073, 207, 210, 213, 216, 228
FRÈRE2014179
FRERE2007170
FRERE2017218
FRERE201812, 187
FRERE201249, 70
FRERE2009174
FRERE 200835, 40, 76
FRENE2013109
FRENAY200478
FREMY2004117
FREMEAU2007150
FREMEAU20098, 9, l O 11
FREMAUX201119
FREMAUT / FREMAULT202072, 70, 183
FREMAUT2019125, 131, 132,
FREMAU20097, 8
FREMA UT200910
FREHAUT200463
FREHAUT200527,97,
FREHAUT200752, 152, 160, 161, 162
FREHAUT201078, 84, 154
FREGUEN200597
FREGOIRE2012210
FREGANS200782
FREAUX 200873
FRAPPART200527
FRAPART200599
FRANQUIN201347
FRANQUET2012108
FRANQUENELLE2007185
FRANQUELIN2006118
FRANQUELAIN200688
FRANKLIN200676
FRANCQUART2015174
FRANCQUART 200818, 19
FRANCQ200782
FRANCQ2011161
FRANCOMME201244
FRANÇOIS200510,11,12,13,14,18,19,21,22,23,40,4142,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,60,61,66,67,81,83,84,85,86,87,97,98,99,100,101,102,105,106,119,120,121,122,123,127,128,129,130,131,133,134,135,136,138,139,140,141,142
FRANÇOIS201011, 12, 21, 23, 77, 78, 82, 133, 134, 141, 170, 213, 217
FRANÇOIS201321, 72, 136, 205, 218
FRANÇOIS201250, 112, 115
FRANÇOIS20116, 186, 215
FRANÇOIS201422, 23, 24, 69
FRANCOIS2004120, 123, 126
FRANCOIS2019142
FRANCOIS200611, 66, 67, 68, 69, 70, 105, 115, 140, 142
FRANCOIS200412, 60, 99, 123
FRANCOIS200715, 81, 126, 130
FRANCOIS200527,109,126,
FRANCOIS201567,180, 201
FRANCOIS201883, 224, 227
FRANCOIS20169, 10, 11, 149, 187,
FRANCOIS200933, 65, 66
FRANCOIS 200875, 109
FRANCOIS202013, 61, 66, 81, 149, 206
FRANCIN2012178, 237
FRANCHE2006115, 116
FRANCART200782
FRANCART201489
FRANC201049, 54, 193
FRAMERY2012237
FRADIN200933
FOY2010131, 134
FOVEAU2019122
FOVEAU2007140
FOVEAU2010202, 203
FOVEAU2020142, 199
FOUTRY2014188
FOUTRES201417
FOUSSELARD2004138
FOUSQUET 200842
FOURTOU201448
FOURRIER201063
FOURRIER2009139
FOURRE200449, 50
FOURRE2013114
FOURNY200424, 59, 85
FOURNIER200519
FOURNIER200644
FOURNIER2019117
FOURNIER2015157
FOURNIER2016157, 174
FOURNIER2007171, 179
FOURNIER20052,68,
FOURNIER201321, 42, 43, 77, 105, 162, 193
FOURNIER201146, 108, 166
FOURNIER201051, 79, 84, 165, 169, 227
FOURNIER200454, 99, 123, 126
FOURNIER20187, 191,
FOURNIER20128, 73
FOURNIER200913, 14, 177
FOURNIER201421, 133, 207
FOURNIER202080
FOURNEAU201311
FOURMOY200696, 99, 101
FOURMESTRAUX SAINT DENIS201085
FOURMESTRAUX201078, 82
FOURMENTIN200614
FOURMENT20134
FOURMENT2016222, 223
FOURMENT200732, 34, 35
FOURMENT2009150, 151
FOURMAUX201766
FOURMARIÉ201427
FOURMANT 2008159
FOURMANOY2010157
FOURMANOIS2010191
FOURMANOIS201381, 200
FOURMANOIR201153
FOURMANOIR2006163
FOURMAN 200825
FOURIER2012173
FOUREZ2013114
FOUREZ2019124
FOUREZ2010207, 209
FOURET2014154
FOURDRINIER2012103
FOURDRINIER201335, 37, 111
FOURDRIGNIER201712
FOURDRIGNIER2014122
FOURDREUX200688
FOURCHAUX 200824
FOURCAULT200962
FOUQUET20114
FOUQUET200688
FOUQUE FOUQUET2015142
FOULON201883
FOULON2019132
FOULON2011186
FOULON20046, 96
FOULON200763, 64, 66, 69, 74, 128
FOULON202069, 72,
FOULN2011192
FOULARD200524
FOULARD201065
FOUILLOUX2013181
FOUGERAY201566, 129, 133
FOUET200688
FOUCHERRE2013205
FOUCHER2014145
FOUCART2012168
FOUCART201810, 92, 156,
FOUCART2010134, 138
FOUCART2017192, 194, 217,
FOUCAMPREZ 200836, 41
FOUANT200714
FOUANT2005141
FOUANT 200857
FOUAN2012202
FOUAN 2008102, 153
FOUACHE2004141
FOSTY2010134
FOSTIER200749
FOSTIER2018222
FOSTIER2005105,131,139,141,
FOSTIER2011110, 168, 193, 205, 206
FOSTIER201315, 17, 111
FOSTIER201218, 20, 34, 81
FOSTIER200423, 84
FOSTIER200626, 27, 88
FOSTIER200454, 57, 88, 92, 93
FOSTIER201572, 148
FOSTIER201422, 26, 70
FOSTIER 200888, 180, 181
FOSSIER201218, 89, 198
FOSSIER200626, 88
FOSSIER 2008152
FOSSEZ200699
FOSSEZ2010131, 138
FOSSEZ200425, 86
FOSSEZ200750, 174
FOSSET200421
FOSSET2006101
FOSSET2017164
FOSSET2012101, 111
FOSSET20114, 69
FOSSET200750, 70, 74, 75, 172, 176
FOSSET20106, 64, 67
FOSSET201371, 72, 73
FOSSET200581,122,
FOSSET201591, 145
FOSSET2009142
FOSSET2014179
FOSSET 2008101, 102, 103, 107
FOSSE201273
FOSSE2005120
FOSSE2006145
FOSSE200419, 44
FOSSE200722, 164
FOSSE200426, 87
FOSSE201340, 182
FOSSE201682, 141
FOSSE 200816, 76
FOSSE2020176, 178
FOSET 2008153
FORTUNE201680
FORTREUX2005129
FORTREUX2011141
FORTOUL201323
FORTIN20068
FORTIN200716
FORTIN2012223
FORTIN201072, 125, 126, 197
FORTIN201491, 132, 191
FORTEIN2015213
FORTÉ201427
FORRIEN201824
FORNARA2005138
FORLIN201570, 182
FORLET 2008163
FORLER2007111
FORIEN20163
FORIEN20125, 7, 8, 9, 72, 73
FORIEN202079, 80, 148,
FORIASKY200738
FORGERON200765, 68
FORGE2016159, 160
FORGE200439, 43, 44, 52
FORETS201053
FORET201733
FORET2011109
FORET2007127
FORET200429, 30, 66, 138
FORET201048, 53
FORET2014190
FORESTIER201052
FORESTIER200454
FORESTIER2013193
FOREST200791
FOREST2004143
FOREST2015210
FOREST2012218
FOREST2016194, 195
FOREST201123, 212
FOREST201048, 53, 215, 218
FOREST200589,90,105,106,107,108,141,
FOREST2014174, 175, 176
FORE2010167
FORCEVILLE 2008179
FONTINELLE200621
FONTINELLE200927
FONTESSE200430
FONTES2017179
FONTENNE20135
FONTENNE2009114
FONTENELLE20184
FONTENELLE200454
FONTENELLE200460
FONTENELLE2012145
FONTENELLE2013164
FONTENELLE2014142
FONTENEL2004103
FONTENEAU2017106
FONTEINE200688
FONTEINE2012144
FONTAYNE2015212
FONTAYBE201147
FONTAINE DE FROMENTEL2018231
FONTAINE2005128
FONTAINE2017104, 176,
FONTAINE2016109, 110
FONTAINE201011, 51, 93, 108, 153, 157, 164, 172, 188, 203, 209, 211, 215
FONTAINE2019120, 122, 143,
FONTAINE201115, 107, 140, 144, 166, 186, 187, 198
FONTAINE200424, 54, 85, 97, 100
FONTAINE201827, 162, 167, 184, 185,
FONTAINE200630, 44, 52, 88
FONTAINE200735, 51, 137, 138
FONTAINE200536,41,42,75,113,121,124,125,132,145,146,151
FONTAINE20127, 9, 10, 74, 99, 136, 139, 140, 143, 145, 146, 177, 221
FONTAINE201570, 72, 92, 100, 125, 154
FONTAINE201386, 145, 158, 184, 185, 187, 207, 216, 217
FONTAINE2009105, 106
FONTAINE201420, 89, 194
FONTAINE 200815, 74, 106, 160
FONTAINE202018, 41, 77, 78, 82, 83, 142, 143, 147, 198, 200
FONSON200688
FONNACHE2014144
FONDEMENT FROMENT2015102
FONCQUENOY2017122
FONCK2006101, 103
FONCK200953
FONCET2010156
FOLS201444
FOLOPPE2014190
FOLLIOT2015135
FOLLANT 200825, 162
FOLIE201137
FOLET2013129
FOLET2016152
FOISSEY2005143
FOIGNART2020130
FOENART202071
FOCQ2017142
FOAN200688
FLOU200623
FLOU2011208
FLORQUIN/ FLEURQUIN2016166, 167
FLORIS201489
FLORIN2019126, 189
FLORIN2020124
FLORET2009145
FLORENTIN2017140
FLORENT2007109, 110
FLORE2011109, 168
FLORE2010172, 230
FLOMONT2005102
FLIPO201043
FLINOIS201110, 14, 15
FLINOIS2010157, 224
FLIMAIL200872
FLICHERRE200713
FLEURY2015135, 204
FLEURY201077, 83
FLEURY201493
FLEURY2020161
FLEURU200964, 67, 68, 69, 70
FLEUROT200739
FLEURISSON2015140, 141
FLEURIE201136
FLEURETTE200553
FLEURBAY2019192
FLEURBAY2020128
FLEMING2017187
FLECKENER2013144
FLECHER201594
FLECHER2010172
FLECHE 200841
FLAYELLE2009114
FLASSE200561
FLASSE20165, 11
FLANET2020176
FLANDROY200788
FLANDROIT200788
FLANDRE200414, 40
FLAMME200749
FLAMME2013182
FLAMME2011165, 189, 190, 191
FLAMINE200916 8
FLAMENT200462
FLAMENT200599
FLAMENT2019125
FLAMENT2018164
FLAMENT2009177
FLAMENT2017180
FLAMENT2011152, 195, 196
FLAMENT2016158, 159,
FLAMENT201217, 19, 25, 37, 87, 89, 128, 138, 199, 237
FLAMENT201322, 161
FLAMENT200625, 27, 88, 162
FLAMENT200738, 96, 122, 123
FLAMENT200442, 63, 101
FLAMENT201050, 51, 52, 78, 85, 167, 171, 172, 173, 193, 232
FLAMENT201572, 183
FLAMENT201424, 81, 82, 182
FLAMENT 2008156
FLAMENT202072
FLAMENG2015102
FLAMENG200598,100,
FLAMEN200596
FLAMEN200726, 27
FLAMEN200896
FLAMEN2008154, 155
FLAMCOURT201883
FLAMANT2011156
FLAMAND2007164
FLAMAND201386, 145, 187
FLAIOLLET2020126
FLAGELS201080, 82
FLACHAIRE2010165
FIZESCHI2007183
FISTEBERT2013112
FISTEBERG201499
FISSIAUX2005120
FISSIAUX20066, 10
FISSIAU2010171
FISSIAU200511,122,
FISSIAU2007116, 120, 123, 178
FISSIAU20066, 7, 9
FISSIAU 200828
FISSET2010164
FISSEAULX20069, 10
FISSEAU2005122
FIOEUL2012213
FINOT2013193
FINET20135
FINET200626
FINET2007168
FINET201111, 15
FINET200412, 98, 137
FINET2010214, 215, 218
FINET20123, 18
FINET200582,122,
FINET201412
FINET 20086
FINET 200839
FINET2020141
FINE200839
FINART201883
FINART200598,100,101,
FIN20105
FILLUER2004132
FILLON201043
FILLON2012116
FILLIEUX200496
FILLIEURE2012167
FILLIEUR2012213, 214
FILLEUR2018227
FILLEUR2007114, 116, 119, 122, 125
FILLEUR2017141, 177,
FILLEUR2012210, 211, 212
FILLEUR200429, 96, 98, 123
FILLEUR200583,84,88,92,
FILLEUR2014118, 119, 120
FILLEUR 200852, 53, 55, 56
FILLEULE / FILLEUR2016127, 140,
FILLEULE2013194
FILLERIN2012238
FILIOT2013181
FILIOSE2013181
FILIOL2013181
FILET20117, 12
FIGUE2004118
FIGERAL200599
FIGAULT2013156
FIEVEZ201177
FIEVEZ2010164
FIEVEZ200591,93,
FIEVEZ 2008163
FIEVETZ2004132
FIEVET / FIEFVET20166, 173, 194,
FIEVET200525
FIEVET200469
FIEVET2005107
FIEVET2012128, 147, 177, 231, 232
FIEVET200713, 93, 125, 153, 171, 174, 179
FIEVET200637, 75, 88, 106, 163
FIEVET200441, 54, 63, 93, 100, 131, 132, 136
FIEVET20117, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 75
FIEVET201588, 140
FIEVET200589,90,
FIEVET20109, 62, 80, 83, 133, 137, 209, 211, 215, 217
FIEVET 200818, 36, 39, 40, 42, 76, 109
FIEVET202034, 186
FIEVEST2015102
FIERQUIN2016159, 160
FIERIN2010131, 134
FIERBOIS200458, 89
FIERAIN200782
FIERAIN2013187
FIERABRAS201197
FIEFVET200632
FIEFVET201169
FIEFVET 200819
FIEFFÉ2014192
FIEFFE201492
FIECKENER2013143
FIEBVET200718
FICHEUX200789
FICHELLE2019124
FICHEAUX2019129
FICHEAUX202035, 186
FEYAND2010113
FEVRIER2012128
FEVRIER2011194
FEVRIER2010231
FEVRIER201234, 35, 127, 132
FEVRIER 2008106
FEVRIER 2008136
FEUTUI201498
FEUILLOT2019145
FEUILLETTE201534
FEUILLET2015214
FEUILLET 2008139
FESTOR200825, 61, 159, 162
FESHY200423, 84
FESCHE2020123
FERY2007178
FERSY200857
FERRY2006166
FERRY2015129, 134, 141, 203
FERRIERE2007180
FERRIERE201617, 20
FERREZ200688
FERRET201469
FERRANT2012204
FERRAND2017157
FERONT2013110
FERON2013106
FERON201345, 46
FERNEX2015131, 136
FERNANDEZ201766
FERNAND2009121
FERNAND201416, 17
FERMAUX201143
FERMAUX2004104
FERMAULT20099
FERION2005107
FERION 200818
FERIERE2005118
FEREZ2018144
FEREZ200966
FERET2017167
FERET2005124,125,
FERET20147
FERET 200818
FERCOT2010154
FERCOT2011163
FERCOT2012168
FERCOT201335, 36, 37
FERCHON200616
FERAY2015129, 134, 203, 209
FERAUT2013204
FEQUANT201763
FENET20126
FENELON201228
FELTZMAER201199
FELLERY20133, 4
FELIX DE LA MOTTE201873
FELIX DE LA MOTTE2010122, 123
FELIX2013131
FELIX2005100,133,135,
FELIX2016154, 155
FELIX201287, 138
FELIX200997
FELIX2014122
FELIX 2008154, 155
FELIS2013207
FELBACQ201048, 52, 53, 110
FEILLETTE 200878
FEIGELEZ 200874
FECOACQ2011148
FEAN20136
FAYT2012146
FAYGNEAUX200688
FAY 200832, 162
FAVROEUL 2008137
FAVRIL 200837
FAVREUL 2008137
FAVREUALE 2008137
FAVREAU2020176
FAVRE2013167
FAVIER201766
FAVERGENNE 2008106
FAVEREULLE 2008137
FAVELOT 200896
FAVELOT 200896
FAVARD201323
FAVARCQ2005102
FAUVILLE201689
FAUVILLE201571, 183
FAUVILLE201427
FAUVIL200688
FAUVIAU200568
FAUVET2015210
FAUVEL2019217
FAUVEL2015129, 134, 203, 209
FAUVEL2010157, 191
FAUVEL201891, 154, 158,
FAUVEL 2008119
FAUVEL202039
FAUVEAUX200933
FAUVEAU20136
FAUVEAU201532
FAUVEAU200739
FAUVEAU201053
FAUVEAU2005107
FAUVEAU201887, 88, 145, 194,
FAUTREL2015135
FAUTE200548
FAUT201764
FAUSTY2010137
FAUSTIER2012130
FAUSSIER2014143
FAUSSABRY20106
FAUSSABRY201470
FAUSSABRY 2008128
FAURE2010123, 132, 136
FAURE2015204, 210
FAUQUEUX2012223
FAUQUEUX201492, 191
FAUQUEUR201320
FAUQUEUR2015182
FAUQUEUR2012224
FAUQUET200552
FAUQUET 200842
FAUQUE UR201491, 133
FAULTRIER2009104, 146, 147
FAUDEUR201591
FAUCQUENOY2019128, 130
FAUCQUENOY202034, 69, 185
FAUCONNIER201337
FAUCONNIER200545
FAUCONNIER200782
FAUCONNIER2020141
FAUCON2013115
FAUCHE2015140
FAUCHE 2008154
FAUCHAUX2004101
FAUCHART2007137
FAUCHART201594, 96, 105, 150
FAUCHAR2011148
FATREZ200740
FATREZ200561
FATREZ2004138
FATREZ200629, 35
FATRE200725
FATRE201735
FATRE2004101
FATRE2006147
FATRE2018184
FATRE2007172, 175
FATRE2010216, 218
FATRE201679, 81, 141, 146, 182,
FATRE202040
FATOUX2018165, 169,
FASTRE201196
FASSIAUX200719, 20, 21, 49, 170, 175
FASSIAUX200662, 63
FASSIAUX 200838, 89
FASSEAU200688
FASOLA201623
FASMANE2005128
FASMANE2011140
FARRIS20077
FARRIS200463, 99
FARRELLE200425, 86
FAROUX2019129
FAROUX2013218
FAROUX202036, 71,
FAROU2010192
FARINEAU2007184
FARINE2011167
FARIN2004133
FARIERE200688
FARIER200688
FARIAU200611
FARGETAS201334
FARGET201217
FARGET200626
FARGES200688
FAREZ201493
FARDEAU2019142
FARDEAU2018224
FARCY2013193
FARCELLE2010111
FARCELLE2015145, 153
FARCE2013206
FANSENECQ2010157
FANON200425, 58, 86, 89
FANDREY201246
FAMEROELLES2016191
FAMECHON2016123, 124, 125, 126, 127
FAMART201116
FAlTVEAU2009107
FALQUIER2014193
FALOT200934
FALO200934
FALLOT200934
FALLEUR201070, 71, 73
FALLEUR 200824, 116
FALLER201070, 71
FALISSE2010100
FALEUR201070
FALAY201499
FALAIZE2013184
FAIVELAY2011198
FAIGNIES2014207
FAIGNIER200745
FAIGNET2012217, 218
FAIGNART201193
FAIGNAERT2006100
FAHY200716
FAGOT201827
FAGOT201149
FAGOT2017119
FAGOT2012150
FAGOT2010158, 192
FAGOT200424, 85
FAGOT200463, 100
FAGOT200785, 86, 129
FAGNET2016167
FAGEL201326
FACQ2012106
FACON20126
FACON201724
FACON2013186
FACON2011190, 192
FACHE201078, 82
FACHE202068
FACHAUX2011154
FACEAU200646
FABRY200688
FABRY2013206
FABRY20106, 7, 8, 132, 136, 165
FABRY202011, 12,
FABRO2010220
FABRE201323
FABRE200625
FABRE200449
FABRE2018123
FABRE2011162, 163, 210
FABIUS2006118
EYMARD2011168
EVRART2005128
EVRART2011140
EVRART2006172
EVRART2015199
EVRART 200840
EVRARD200519
EVRARD200912, 13,21,22,31,32, 78,177
EVRARD201313, 15, 16, 17 , 122, 142, 161, 210
EVRARD200416, 140
EVRARD2018179, 180,
EVRARD201128, 109, 143, 148, 152, 153, 170, 190, 216
EVRARD201238, 88, 112, 139
EVRARD20164, 5, 38,
EVRARD201051, 113, 123, 140, 141, 142, 143, 173, 196, 219, 225, 230
EVRARD200652, 87
EVRARD200566,101,130,
EVRARD201469, 70, 143, 206,207
EVRARD201572, 74
EVRARD20079, 18, 44, 53, 95, 98, 140, 171, 172, 180, 181
EVRARD 200840, 73, 80, 81, 82, 88,103,106, 154, 155, 158
EVRARD2020100
EVIN202031, 130,
EVERCHON2013110
EVE2012214
EVE 200879
EUSTASIE200711
EUSTACHE 200888, 89
EUPHROISINE2010201
EUGE201052
EUE2005119
EUDELINE2013123
EUDELINE2015128
EUDELILLE20155
ETUIN2005102
ETIENNE201063
ETIENNE2007172, 173
ETIENNE201492
ETIENNE2009139, 141
ETCHART 2008135
ESTOR 200886
ESTOQUELEZ201122
ESTOCQUELET200733
ESTOCLET201095
ESTOCLEE2012177
ESTIEVENART201777, 78,
ESTIEVENART201078, 82
ESTIEVENARD2012210
ESTIER2013206
ESTIENNE200687
ESTIENNE2005135
ESTIENNE2016138
ESTIENNE2017157
ESTIENNE200787, 118, 122, 124, 128, 175
ESTIENNE201469, 142
ESTIENNE 2008181
ESTEVA201624
ESTEE2007177
ESTASIN2004117, 119, 122
ESTAPHE 200858
ESSART200460
ESPEROY2012168
ESPAGNOLE2013208
ESPAGNE201391
ESOPART2015210, 211
ESNOUL DESCHATELLES201617
ESNOU201619
ESCOUFLAIRE2012108, 113, 223
ESCOTTE201066
ESCHENBRENNER 2008117
ESCAUSENNE200687
ESCALLE201567, 179
ERVOIL2013218
ERRAUX2005101
ERRAUX200630, 171
ERRAUX201280, 130, 131
ERRAUX 20089
ERRAUX2020176, 178
ERRAULX201729
ERRAULX2013162
ERRAULX200519,20,21,22,23,
ERRAULX200566,67,
ERRAULX201288,109, 113
ERRAULT201574, 75
ERRAULT 2008181
ERNOUX2004104
ERNOULT20137
ERNOULD / YERNOUL2016191
ERNOULD200687
ERNOU2004131
ERNOTRTE201468
ERNERCHON201712
ERMEL201311
ERLON201324
ERIOT 200838
ERGOULX200687
ERGOT201131
ERBAR200480
ERARD2015138
ERARD2010169
ERARD201566, 208
EQUETER200535,36,74,75,113,150,151,
EQUETER200436, 74, 112, 150
EPPENSTElN2009171
EPPENSTEINER 200825
EPPENSTEINER 2008159, 160, 162
EPPEINSTEINER2009171
EPPECHTENNE 200861
EPPECHTENE2009171
EPPECHTENE 2008117, 159
EPPECHETENE 200825
EPPE2010113
EPOIGNY200494, 95
EPERTHENER2009171
EPECHTENE 2008160
EPECHTENE 2008162
EPECHETENNE200823
ENOCQ2006119
ENJOUNAULT200922
ENGLINGER2007134
ENGLEBERT200687
ENGLEBERT 200819
ENGELS2019145
EMPIS202071
EMPIN2007112, 113, 114, 117, 121, 124
EMPIN 200855
EMPAIN200687
EMPAIN2013207
EMPAIN2010231
EMIRGAND 200885
EMERY2010165, 225
EMERIE201015
EMENT2004130
EMENS 2008168
EMEL2014175
ELYEZ201122
ELYEZ2010217
ELYET200735
ELYET2009151, 152
ELSHOF2012192
ELRA2005131
ELRA2011206
ELOY20077, 8, 9, 46
ELOY2020180
ELOISE200482
ELOIRE2005102
ELME2005119
ELLIEZ2010113
ELLEBROUCK2012216
ELIS2012201
ELIS2014142
ELIEZ201317
ELIEZ2012147
ELIEZ201151, 108, 168, 169, 170
ELIET200430
ELIET2013159
ELIET2012127, 157
ELIET201423,87, 160, 161, 162
ELIET20114, 196, 206
ELIET200750, 82
ELIET2009108
ELIET 2008106
ELIET 2008153
ELIE2013135
EJARQUE 2008136
EIFFEL201687
EIENNE2004138
EGRET2014179
EGOT 2008106
EGO201274
EGO 2008106
EFOSSEZ2004135
EECKOUTTE202010
EDMOND2014190
EDART200527
EDART2015149, 150
ECKMANN200618, 58
EBRARD2013134
EBE2012167
DYON201377
DYLE 200860
DYLAN201347
DYCKE 2008102, 153
DUWEZ200460
DUWEZ2012144
DUWEZ2006171
DUWEZ201021, 23, 26, 91, 92 , 154, 155, 156, 187, 188, 189
DUWEZ200726, 27, 154
DUWEZ20117, 12
DUWETZ2016223, 224
DUWELZ2006155
DUWELZ2009151
DUWÉ201026
DUWE20117, 8, 13, 16
DUVOY200540,41,132,
DUVOIX2005132
DUVOIS200540,41,132,
DUVIVIER200737
DUVIVIER2015145
DUVIVIER2016228
DUVIVIER201236, 42, 85, 86, 92, 93, 203, 208, 209, 211
DUVIVIER200553,104,126,130,131,
DUVIVIER200670, 71, 75, 87, 115, 119, 154, 163
DUVIVIER201171, 205
DUVIVIER 2008106, 124, 160
DUVIQUET201718, 83, 120, 121, 179,
DUVIQUET201830, 163,
DUVIN200590
DUVILLIERS2019189
DUVILLIERS2020124
DUVIAU200687
DUVETTE200496
DUVERRIER2013208
DUVERNEUIL 2008175
DUVERBECQ200547
DUVERBECQ2004134
DUVEAU201138
DUVEAU200668, 69, 71, 106
DUVAU200670
DUVALET200687
DUVAL2015154
DUVAL2013167
DUVAL2010155, 188
DUVAL20117, 14, 16
DUTRONT200540,41,42,43,133,134,135,136,
DUTRONC2012178
DUTRON201221
DUTRIEUX200621
DUTRIEUX200462
DUTRIEUX200493
DUTRIEUX2019145
DUTRIEUX2011212
DUTRIEUX2017224
DUTRIEUX200771, 180
DUTRIEUX201371, 72
DUTRIEU200512,15,49,105,
DUTRIEU2007123, 180
DUTRIE2007172
DUTRANOY200449
DUTRANOY2005102
DUTILLOY2017214
DUTILLEUX 2008106
DUTILLEUL20182
DUTILLEUL2016166
DUTHOIT201186
DUTHOIT2016161, 164, 165, 166
DUTHOIT200935
DUTHOIT202033, 184
DUTERTRE2011162
DUTERTRE2012167
DUTERNE201068
DUTERNE200678
DUTERNE2012145
DUTERNE2011151, 152
DUTERNE200423, 84
DUTERNE200750, 96
DUTERME2011195
DUTERME201236, 84, 85, 135
DUTEMPLE200687
DUTARTRE201718
DUSUVOIR2010132, 134
DUSUS2013110
DUSSE201110
DUSSART201167
DUSSART201387
DUSSART2012223
DUSSART200430, 99, 138
DUSSART201785, 122, 181,
DUSSART2009127
DUSSART201441, 89, 92
DUSSART2020118
DUSSARD201320
DUSSARD2004138
DUSSARD201570, 182
DUSOLON 2008152
DUSOLON202013
DUSOLLIER200936
DUSAUSSOY2011186
DUSAUSSOIR2017123, 183,
DUSAUCOURT2011153
DUSAUCHOIS201113
DUSART2012178
DUSART200410, 96
DUSART2010130, 132, 134
DUSART20133, 110, 205
DUSART2014142
DUSART 20087, 106
DUSARS201444
DUSANT2014143
DURY201596, 101, 150
DURY2014183
DURUT201317, 18
DURUT2009101
DURTESTE201412
DURSIUS2012173
DURSIN200791
DURSIN201346, 106
DURSENT20137
DURSENS2010101
DURSENS200934
DURSEN20124
DURSAIN / DURSIN202063, 64, 66
DURRANT201532
DUROUX2010153, 154
DUROT200556
DUROT201420, 154
DURONSOY200432
DURONDEAU2019145
DUROHART2011156
DUROEUX201299
DUROEULX201713
DUROEULX2013204, 206
DUROEULX 2008140
DUROEIL2008106
DURLICQ 200870
DURIVAGE200687
DURINOEULX2005130
DURINOEULX2011143
DURIN200589
DURIN200871
DURIGNOEULX200457, 88
DURIGNEUX2019142
DURIGNEUX2004100, 132, 136
DURIGNEUX2018145, 224
DURIGNEUX200633, 113
DURIGNEUX201066, 68, 87
DURIGNEUX 200872
DURIGNEU2010231
DURIEZ201873
DURIEZ2012204
DURIEUX2018222
DURIEUX200415, 80
DURIEUX201022, 25, 91
DURIEUX201132, 36, 52
DURIEUX201733, 39, 52, 53, 75, 177,
DURIEUX201636, 140, 145, 181,
DURIEUX200545,52,143,
DURIEUX200648, 87, 112, 113
DURIEUX20077, 8, 9, 46, 65, 67, 71, 95, 152, 153, 159, 160, 161, 172, 179
DURIEUX201584, 85
DURIEUX200913 0
DURIEUX 200828
DURIEU2011142
DURIEU2019214
DURIEU2007119, 121, 140
DURIEU2012208, 211
DURIEU200524,46,52,129,
DURIEU20068, 87
DURIEU 200827, 51, 54
DURIEU2020145
DURIETZ2020129
DURIER200740
DUREUX201299
DURETESTE200645
DURETESTE2005106
DURET2013146
DURET200687, 158, 159
DURENT201441
DURENNE201733, 39, 76,
DURENNE201679, 81, 140, 145, 181,
DURASTEL2006117
DURANT2012134, 196
DURANT200415, 133
DURANT200628, 51, 169, 170
DURANT200749, 94
DURANT201567, 179
DURANT201383, 134
DURANT20059,11,13,14,15,47,
DURANT201412, 145
DURANT2009139, 141
DURANT 200839, 42, 72
DURANSEAU201219
DURANSEAU200627
DURANSAU2005132
DURANSAU2011206
DURAND200430
DURAND200738
DURAND200678
DURAND200591
DURAND2011109
DURAND2015118
DURAND2012229
DURAND2011111, 168, 169
DURAND201341, 86, 135
DURAND2009121
DURAND202029, 178, 179
DURANCEAUX200687
DURANCEAU2015141
DUQUESNOY200430
DUQUESNOY201634
DUQUESNOY201043
DUQUESNOY200560
DUQUESNOY201167
DUQUESNOY200781
DUQUESNOY200598
DUQUESNOY2012115
DUQUESNOY2013163
DUQUESNOY2015172
DUQUESNOY201775, 185,
DUQUESNOY 200874
DUQUESNNE2016134
DUQUESNES2007179
DUQUESNES2005106,123,
DUQUESNES20069, 13
DUQUESNES 2008134, 137
DUQUESNE200727
DUQUESNE201244
DUQUESNE2005122
DUQUESNE2004137
DUQUESNE201043, 64, 66, 67, 77, 78, 82, 84, 133, 163
DUQUESNE20068, 9, 10
DUQUESNE200985, 141, 142
DUQUESNE 2008106, 184
DUQUENNE2014188
DUPUY DE LOME201615
DUPUY2013218
DUPUITS2007112
DUPUITS2013199
DUPUIS2015138, 207,208, 213
DUPUIS2019143, 216
DUPUIS201239, 208, 209, 211
DUPUIS201077, 79, 85
DUPUIS200786, 128, 129
DUPUIS201386, 145, 206, 218
DUPUIS2014142
DUPUIS 2008170
DUPUIS202039, 135,
DUPUCHE200525
DUPUCHE200469
DUPUCH 2008109
DUPRIEZ2011166
DUPRIER20165
DUPREZ / DUPRE201733, 39, 76, 84,
DUPREZ200527
DUPREZ201110, 14, 44, 45
DUPRETZ2019124
DUPRETZ2020143
DUPRETRE2018161
DUPRET201210
DUPRET201117
DUPRET2010133, 136
DUPRET 200878
DUPRE200521
DUPRE2020137
DUPRA201498
DUPOUY200789
DUPOUY2011167
DUPONT200511,56,89,90,96,99,100,105,128,131,141,
DUPONT2019117, 215
DUPONT201813, 14, 23, 83, 160, 164, 165, 168, 169, 186, 190, 191, 222, 231
DUPONT2017139, 216, 218,
DUPONT201115, 41, 50, 140, 190, 205
DUPONT200419, 30, 100, 101
DUPONT201624, 147, 150, 164, 165, 167, 182,
DUPONT20133, 4, 42, 109, 149, 180, 181, 182, 207
DUPONT20125, 71, 101, 213, 214, 219, 221
DUPONT201566, 70, 71, 72, 129, 130, 133, 138, 141, 174, 182, 183, 197, 208, 213
DUPONT201069, 80, 85, 109, 126, 132, 134, 136, 137, 172, 216, 232
DUPONT20068, 15, 16, 17, 28, 38, 44, 58, 63, 64, 78, 113, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 146, 147, 162
DUPONT20148, 20,68,91,92,99, 124, 125, 127, 135, 179, 184, 185, 186, 187, 191
DUPONT20079, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 22, 24, 32, 35, 37, 38, 45, 48, 50, 68, 122, 125, 127, 128, 133, 140, 150, 151, 153, 159, 160, 172, 174, 175, 184
DUPONT200911, 12, 15,24,40,85, 124, 151, 174, 176, 177, 178
DUPONT200854, 55, 56, 71, 72, 74, 77, 78,89, 101, 102, 106, 108, 124,152, 153, 159, 161
DUPONT202013, 42, 78, 79, 129, 145, 199
DUPOND200687
DUPOND2010113
DUPOND2007160, 161, 162
DUPOND200590,91,
DUPONCHELLE2010132, 134
DUPON200687
DUPLOYE2013167
DUPLOUY2010133, 136
DUPLONY201323
DUPLEIX2011148
DUPLEIX 2008165
DUPLANTY 200871, 76, 78
DUPLAN2014202
DUPLAIX2015135
DUPLAIX2015204
DUPIRE200733
DUPIRE2013140
DUPIRE200636, 64, 76, 143
DUPIRE201080, 85
DUPIRE2009151
DUPIR200733
DUPIR2015185
DUPIR 200877
DUPIN2012103
DUPETIAU2010132, 134
DUPERRY2013205
DUPENSE 200858, 64
DUPAS201766
DUPAS200743, 97
DUPAS2014141
DUPARCQ2009128
DUPARC200581
DUPAQUIER201144
DUNHEIME201499
DUNEUGARDIN201785
DUNEES2014142
DUNANT2010195
DUNAIN2011109
DUMUR2019126, 190
DUMUR2020125
DUMOURIEZ2012227
DUMOURIEZ201087, 88
DUMOURIEZ200911 l
DUMOULIN/DUMORTIER2020127
DUMOULIN200776
DUMOULIN2019192
DUMOULIN20105, 6, 7
DUMOULIN201679, 81,
DUMORTIER201883
DUMORTIER2016165, 167
DUMORTIER201063, 66, 133
DUMONT2019144
DUMONT2014114, 115, 116, 117, 118, 119, 190
DUMONT200424, 59, 85
DUMONT201627, 28
DUMONT200430, 97
DUMONT20134, 5, 37, 204
DUMONT201569, 142, 153, 181, 207
DUMONT200770, 75, 152, 153
DUMONT201873, 188,
DUMONT201275, 178, 196
DUMONT201077, 84, 102, 156, 190, 191
DUMONT200586,88,129,134,
DUMONT200687, 96, 98
DUMONT201189, 142, 185, 186
DUMONT200913, 20
DUMONT 200874
DUMONT202080, 148, 184
DUMOND201043
DUMOND2012116
DUMONCEAU201220
DUMONCEAU200627
DUMEZ200496
DUMEZ2005100
DUMEZ2019118
DUMEZ2015202
DUMEZ2010133, 134, 137, 192
DUMEZ2007137, 141
DUMEZ20146, 7, 8, 9
DUMEZ202081, 149,
DUMETZ2006162
DUMETZ201077, 80, 85
DUMESNIL201068
DUMESNIL2007155
DUMESNIL201566, 204, 128, 131, 136, 210
DUMELZ2010230
DUMÉES20105, 6, 7, 8, 62
DUMEES200687
DUMEES2011136, 207
DUMEES201219, 20
DUMEES200623, 26, 27, 87
DUMEES2009101
DUMAS200778
DUMAS200498
DUMAS2010165
DUMAS2011189, 190
DUMAS20124, 198
DUMAS201418
DUMAS2009120
DUMARQUE2013130
DUMARQUE2016153
DUMANGEOT20108
DUMANGEOT200623
DUMANGEOT2011207
DUMANCHARD2013112
DUMAÎTRE2014209
DUMAISNIL20134
DUMAIRE 2008182
DUMAINES2005130
DUMAINES2011142
DUMAIGNEAUX2013123
DULONPONT2017158
DULONGPONT201348
DULONGPONT2012115
DULONG201219
DULONG200626
DULOMPON2019146
DULLIER2010226
DULIEU200525
DULIEU200748
DULIEU200469
DULIEU2019213
DULIEU201111, 15, 49
DULIEU2020144, 201
DULIER 20086
DULELOY201067
DUJOUR200624
DUJOUR2013204
DUJOUR2011208
DUJARDIN2009119
DUJARDIN2006163
DUJARDIN200510,11,12,14,15,
DUJARDIN2007123, 125
DUJARDIN2004129, 133
DUJARDIN201078, 82
DUJARDIN201468
DUJARDIN 200856
DUHOUX201448
DUHOT200725
DUHOT2012237
DUHOT200639, 67, 68, 69, 72
DUHOT 200871, 78
DUHON20133
DUHEN 200831
DUHEM2019124, 213,
DUHEM2020144
DUHAYON201120
DUHAU200425, 86
DUHAMEL2010134
DUHAMEL201118, 19
DUHAMEAU2010185
DUHAIN200449
DUHAIN2011168
DUHAIENT2012167
DUGUEY200589
DUGHAYE2016141, 146,
DUGAY2004104
DUGAUQUIER200763, 64, 65, 67, 71
DUGARDIN201080, 83
DUGAI2013207
DUFY2010164
DUFRESNOY2017123, 182,
DUFRESNE 2008100
DUFRASNES200768, 72
DUFRASNE20133
DUFRASNE200612
DUFRASNE201066
DUFRASNE2004127, 143, 144
DUFRASNE 200872
DUFRASNE2020206
DUFRANNE2019144
DUFRANNE2013146
DUFRANE201068
DUFRANE2009117
DUFRANCQ2010132, 136
DUFRAINE201621
DUFOURT200497
DUFOURT201349, 88
DUFOURT 200876
DUFOURNET201431
DUFOURD2013157
DUFOUR201814
DUFOUR200687
DUFOUR2012102
DUFOUR2007140
DUFOUR2019214
DUFOUR2005132,142,
DUFOUR200415, 31, 40
DUFOUR200416, 31
DUFOUR201027, 43, 73, 92
DUFOUR201144, 76, 162, 163, 207
DUFOUR201765, 83, 120, 123, 179, 183, 216, 219, 225
DUFOUR20148, 90, 140, 141, 199
DUFOUR200922
DUFOUR202035, 145, 201
DUFOSSEZ201271
DUFOSSEZ2005131
DUFOSSEZ2011205
DUFOSSET2005104
DUFOSSET2005105
DUFOSSET2012139
DUFOSSET2007175
DUFOSSET2010106, 170, 171
DUFOSSET2015174, 175
DUFOSSET200425, 86
DUFOSSET2014143
DUFOSSET2014173, 175
DUFOSSÉ20107, 106, 144, 170
DUFOSSE2013200
DUFOSSE200457, 88
DUFOS2004102
DUFOREST201735
DUFOREST2016182
DUFLOT201110
DUFLOS2017179
DUFILS201510, 11
DUFEU201883
DUFERMONT2010132, 134
DUFER2013147
DUFER2020176
DUFAYT2010194
DUFAYE20066
DUFAUX200623
DUFAUX2013206
DUFAUX2011208
DUFAUX2013108, 111, 134
DUFAUX200424, 85
DUFAULX201728
DUEZ / DUELZ201715, 42, 90,
DUEZ2004140
DUEZ2013162
DUEZ2006163
DUEZ200735, 151, 152
DUEZ20126, 10, 75
DUEZ201064, 127
DUEZ2009140, 141
DUEZ 200836
DUEZ202011, 12,
DUET200418
DUET2010111
DUEE201494
DUE2013200
DUDRAGUE2006118
DUCROUX 200857
DUCROT2014126
DUCROT 200861
DUCROS201288
DUCROCQ200521
DUCROCQ2018153
DUCOURON2010232
DUCORNET200442
DUCORNET200744
DUCORNET200675
DUCORNET2013149
DUCORNET2011169
DUCORNET2015145, 183
DUCORNET201430, 142, 177
DUCORNE 2008160
DUCLOUX 200877
DUCHOSSOY201213
DUCHOSSOY202038, 146,
DUCHESNE20065
DUCHESNE2011163
DUCHESNE2012168
DUCHESNE201717, 82, 118, 119, 175,
DUCHESNE2015206, 210, 211,
DUCHESNE200430, 64, 66
DUCHESNE200984
DUCHESNE2014185
DUCHESNE 2008108
DUCHENE20161
DUCHENE201063
DUCHEMIN201598, 153
DUCHEMIN201496, 97
DUCHAUSSOY201427
DUCHÂTEAU201322
DUCHATEAU201140
DUCHATEAU200687
DUCHATEAU2012199
DUCHATEAU2018231
DUCHATEAU200526,97,98,101,
DUCHATEAU200766, 70, 75
DUCHATEAU201570, 182
DUCHATEAU201080, 82
DUCHATEAU201492
DUCHATEAU2014191
DUCHASTEAU2010131, 136
DUCHANGE2007134, 185
DUCHAISNE2009126
DUCHAINE200687
DUCATILLON200658
DUCASTEL2009171
DUCARTEAU201093
DUCARNES201821
DUCARNE / DUCARNES201724, 115, 169, 170,
DUCARNE201679
DUCARNE2016228
DUCARNE2004125, 134, 136
DUCARNE200615, 23, 24, 87, 154
DUCARNE2010170, 202, 218
DUCARNE2016222, 223, 224
DUCARNE200527,120,121,
DUCARNE200732, 33, 34, 44, 45, 116, 120, 123
DUCARNE201347, 135, 174, 206
DUCARNE201293, 128, 138, 145, 149, 156, 157, 177, 200, 219
DUCARNE201429
DUCARNE201468
DUCARNE2009151, 152, 176
DUCARNE 2008105, 106, 160
DUCANGE201329
DUCANCHEZ2014141, 142
DUBYE200415
DUBY202070
DUBUT200687
DUBUT201890
DUBUT2012173
DUBUT201414
DUBUT 200841
DUBUS / DUBUT2016115, 118
DUBUQUOY201051
DUBUQUOIT201884
DUBUISSON20134
DUBUISSON201132
DUBUISSON200461
DUBUISSON200568
DUBUISSON2019142
DUBUISSON2018224
DUBUISSON201039, 81, 82, 84, 124
DUBUISSON200763, 64, 66, 69, 73
DUBUISSON200670, 87
DUBUISSON200934
DUBUISSON2020163
DUBUISSET2007133
DUBUISSET201470
DUBUISSET 2008136
DUBUIS201028
DUBUFFET2011222
DUBUFFET200479, 80, 81, 83, 118
DUBUCQUOY201610
DUBUCQUOY201216
DUBUCQUOY200418
DUBUCQUOY200625
DUBUCQUOY2015148
DUBUCQUOY2007171
DUBUCQUOY 2008109
DUBUCQ201188
DUBUCQ201189
DUBUC200687
DUBRUSLE2020130
DUBRUN201468
DUBRULLE2014189
DUBRUILLE20066
DUBROEUCQ2010132
DUBRIE2007108
DUBREUIL2020176, 178
DUBREUCQ2010136, 154, 187, 189, 190
DUBREUCQ20123, 6
DUBREUCQ20117, 8 , 9 , 12, 13, 14, 16, 189, 190
DUBRAŸ2005128
DUBRAY201373
DUBRAY2011140
DUBRAY2010190
DUBRAY2005100,107,
DUBRAY2012113, 144, 145, 149, 150
DUBRAY200414, 54
DUBRAY2016179, 228
DUBRAY200677, 152, 153, 154
DUBRAY2009117
DUBRAY 200876
DUBOURGOGNE2010194
DUBOSC2015204
DUBOS201893, 154, 157,
DUBOIS/ DU BOYS20161, 127, 160
DUBOIS DE SAINT VINCENT200516
DUBOIS / DU BOIS2017131
DUBOIS201118
DUBOIS200610, 37, 48, 49, 50, 54, 75, 87, 108, 109, 110, 112, 114, 142
DUBOIS2019119, 170, 171, 215
DUBOIS200512,41,42,66,91,94,132,133,
DUBOIS200417, 58, 63, 89, 97, 101, 129, 132, 137, 139
DUBOIS201319, 86, 135, 147, 181, 191
DUBOIS201027, 78, 82, 93, 95, 113, 130, 134, 157, 196, 198, 199, 201, 202, 214, 215, 217
DUBOIS20125, 6, 8, 9, 10, 36, 72, 74, 79, 84, 130, 132, 134, 137, 140, 149, 177
DUBOIS200457, 60, 88
DUBOIS20116, 18, 33, 36, 41, 43, 186, 192, 195, 204
DUBOIS200768, 72, 82, 87, 124, 150, 151, 152, 153, 168
DUBOIS201572, 99, 194
DUBOIS201473, 74, 91, 132, 140, 141
DUBOIS200979, 107, 116
DUBOIS20085, 11, 12,20,23,41,63,68,75,76,77, 106,109, 114,158,160, 169,173, 175,181
DUBOIS202079, 81, 124, 125, 163,
DUBOCAGE2010167
DUBLED200687
DUBLED200797, 138, 142
DUBLAIRO20134
DUBIE200415
DUBICQUOY2013159
DUBICQUOY2007173
DUBELLOY201137
DUBAY2011155
DUBAUX201011
DUBAUX 2008106
DUBAUT201011
DUBAU201011
DUBART / DUBAR202036, 72, 73
DUBARRY2012221
DUBARET200687
DUBAR201585
DUBAR2011155
DUBAR2019129, 132
DUBAIL200687
DUBAIL200795
DUBAIL200496
DUBAIL201597
DUBAIL2010109, 110
DUBAIL 200839
DUAIN 200828
DU VIVIER200593
DU VIVIER2007123
DU VIVIER2016181
DU VIVIER201733, 39,
DU VIOLLIER 2008136
DU VAL2015210
DU TOUR200735
DU THILLOEL2012139
DU TESTU 200862
DU SEWOIR2010132, 134
DU SARTH200581
DU SART200440
DU SART2010148
DU SART2014101
DU RONDEAU201063
DU RONDEAU2013209
DU RONDEAU200644, 45
DU RIEUX2014193, 198
DU RIEU2012209
DU QUESNES= DELLA ROVERE= DE ROBLES20154
DU PUYS201618
DU PORTAIL2006101
DU PORT 200858
DU PLUIS200687
DU PERIER201087
DU PENSE200659
DU ONT201488
DU MOUSTIER201349
DU MOUSTIER2020123
DU MONCEAU200417
DU METZ2006161
DU MESNIL ADELEE2012206
DU MESNIL20068
DU MESNIL2005118
DU MAISNIL 2008111
DU MAINE200645
DU LISCOUET2012221
DU JARDIN2007123
DU HOUX 200824
DU HOT2012204
DU HAMEL 2008114
DU FRESNE201618
DU FRASNE2012213
DU FOURMANOIR200616, 17
DU FOSSET2007140
DU FOSSE200955
DU FILIER200935
DU FENON200655
DU FAYT200646
DU FAYT2005105,107,
DU FAYT2015173, 174
DU FAYT2014173
DU CLOUX2011212
DU CHOQUET200687
DU CHENE200610
DU CHASTEAU2013122
DU CHALARD2011108
DU CARTEAU201027
DU CARNE200616
DU CARNE 2008104
DU CAISNE2005124
DU BUQUOY200588,92,94,142,
DU BUISSON2010197
DU BUISSON201473, 74
DU BROCHET2010122
DU BRAY200687
DU BRAY2012211
DU BOYS2015204
DU BOIS DE HOVES200789
DU BOIS2013127
DU BLAIRON2012213
DU BELLOY201034
DU BELLOY201645
DU BELLOT201033
DU BEAUVOIS2009178
DU BAIL2014184
DRUOT201168
DRUOT201293
DRUOST201168
DRUON200933
DRUON201489, 94
DRUO2005128
DRUO2011141
DRUN2010201
DRUGMANNE200542
DRUGMANNE2013112
DRUGMAN2011150, 151, 152, 195
DRUGMAN201237, 86
DRUEZ201051
DRUEZ200670
DRUEZ2013162
DRUEZ2004100, 123, 125, 132
DRUEZ201838, 158, 187,
DRUEZ200541,42,133,137,
DRUEZ200752, 120, 123
DRUEZ20126, 13, 130
DRUEZ200978, 177
DRUEZ 200853, 54, 158, 165, 166
DRUEZ202040, 146,
DRUET2015140
DRUET2011142
DRUET2017177
DRUET2012127, 132
DRUET201016, 79, 82, 169, 194, 213, 214
DRUET2006166, 167, 169, 172
DRUET200725, 53
DRUET20136, 108
DRUET200566,67,129,
DRUET201412
DRUET200914, 177
DRUET 20088, 141
DRUESNES 2008163
DRUESNE DRUENNE201567,94, 146, 179
DRUESNE200454
DRUESNE200560
DRUESNE201863
DRUESNE200598
DRUESNE2007137
DRUESNE2010191
DRUESME200980
DRUENNE2016158, 19
DRUENE200978
DRUELLE2014131
DRUE200623
DRUE2004104
DRUE2011207
DRUBIGNY201052
DRUAUX201063
DRUAT 200882
DRUART200412
DRUART201063
DRUART2015150
DRUART2018190
DRUART2011207
DRUART200510,11,13,132,
DRUART2006109, 138, 139
DRUART2012111, 112, 113, 114
DRUART200713, 171, 179
DRUART200559,124,
DRUART201065, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 193
DRUART201574, 94, 174
DRUART2009124. 176
DRUART 200851, 52, 74, 76
DRUART202080, 161,
DRUARD / DRUART201680, 186,
DRUARD200779
DRUAR2013161
DRUA201822
DRUA201077, 83
DROYER2014172
DROUX2017102, 104,
DROUVROYE2014199
DROUSIES2010171
DROUSIE2010105
DROUSIE200720, 48
DROUSIE200535,36,74,75,113,150,151,
DROUSIE200436, 74, 112, 150
DROUSIE 200816
DROUPSY200721
DROULEZ2019144
DROUIN20186
DROUET201050
DROUET2012228
DROUAULT 2008116
DROUART201198, 202
DROPSY2015101
DRONCART201377
DRON201027
DRON200498
DRON2017123, 182, 183,
DRON 2008156
DROMERAY2012140, 141
DROMBOCARZANIA2020141
DROMBIES2004139
DROMBIES2010232
DROMAROS200687
DROMA2014179, 185, 186, 187
DROMA201596, 101, 104, 150, 158, 159
DROITOT201328
DROIT2015211
DROISSANT201077, 78, 82, 83
DRlON200961
DRISCART200727
DRIGNY2004104
DRIEUX 2008155
DRIESSENS2013129
DREYFUS2007157
DREVET201429
DREUSNE2010204
DREUMONT / DREMONT2017116, 170, 171, 172, 184,
DREUMONT20126
DREUMONT2016144
DREUMONT2011192
DREUMONT2010197, 198, 199, 200
DREUMONT201822, 23, 160,
DREUM20174
DREMONT2018166
DREMEAUX 200873
DREMAUX2006146, 147
DREMAUX201427
DREMAUX200872, 73, 74, 75, 76, 77
DRECQ2017182
DRECQ2012225
DRAUX200598
DRAUX2018186
DRAUX201078, 79, 81, 82, 83
DRAUX202042
DRAULX2014192
DRAPIER20117
DRAPIER2010112, 170, 187
DRAPIER2012142, 148
DRAPIER2018228, 229, 230
DRAPIER201336, 199, 205
DRAPIER2020135
DRAN2013167, 219
DRAMEZ2017102
DRAGUEZ200785, 128, 172
DRAGUEZ 2008112, 115
DRAGUET200413
DRAGUET201322
DRAGUET2012168
DRAGUET2005135,136,
DRAGUET2007172, 174
DRAGUET2014142
DRACHE2013184
DRACHE2007164, 165
DRA2005131
DRA2011206
DOYNEN200747
DOYNEN2006167
DOYE20133
DOYE200612
DOVILLEZ2018165, 169,
DOVILLERS2011185, 186
DOVILE / DOVILLEZ2017123, 183
DOUZINEL200789
DOUVIN201666
DOUTREMER. 200820
DOUTREMER2005107
DOUTRELAINE2004140
DOUT2011198
DOUSY200687
DOURBE201040
DOURBE200567,105,107,
DOURBE 2008106
DOUNIAU200776
DOUNIAU200426, 87
DOUNEAU200426, 87
DOUMER201878
DOUMER2012178
DOUMER200999
DOULIER200414
DOULIE201065, 68
DOULCHY201531
DOUJAT201230
DOUJAT200687
DOUJAT2011203, 204
DOUJAT2009146
DOUILLEZ2012220
DOUILLEZ2009118
DOUILLET20069
DOUILLET200737
DOUILLET2015210
DOUILLET201210, 74
DOUILLE201053
DOUFFIES2005124
DOUEZ200611
DOUEZ200548
DOUEZ2011204, 210
DOUDEAU2015211
DOUCHY2006166
DOUCHY201234, 82, 131
DOUCHY 200836, 41
DOUCHEZ2006176
DOUCHEZ2004124, 126
DOUCHEZ2014154
DOUCHET2004121
DOUCHEMENT201244
DOUCHEMENT201348
DOUCHE2007122, 124
DOUCET2019144
DOUBLET2006163
DOUBLET2012178
DOUBLET 200832
DOUAY2013149
DOUAY2014114,115,116,117,118,119
DOUAY2004129, 134
DOUAY2010187, 188, 217
DOUAY200725, 43, 97, 114, 117, 150, 151, 152, 153, 172
DOUAY20117, 16, 17, 18
DOUAY 200838
DOUAY2020145
DOUAT2017157
DOUAI201469
DOTII2014197
DOTHE2016143, 178,
DOTE2013205
DORVILLERS200786
DORSIN200624
DORSIN2011209
DORPS / DORPE201734, 35, 40,
DORPS200723
DORPE200648
DORPE2005126
DORPE200647, 48, 49, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114
DORP2006146
DORMIGNY2020176
DORMIGNIES200687
DORMIGNIE20119
DORMEGNIES201113
DORMEGNIES2010189
DORMEGNIE20148, 9
DORLODOT2011106
DORLIN202011, 12,
DORLEANS201824, 161,
DORLEANS201780, 116, 170, 171, 172, 173,
DORLEANS201469
DORION200687
DORIN2010226
DORIMONT200461
DORIGNY201499
DORIERE2004139
DORIEAL2004103
DORES 200840
DOREMIEUX2010133, 136
DOREMANS201442, 43, 99, 196, 198
DORE201532
DORE201347
DORDOS201062
DORCHYES2006166
DORCHYES 200836
DORCHY2006166
DOR2005108
DOQUIERE2007172, 174
DOPOT2013207
DOPIN201641
DONZÉ2010108
DONY2011169
DONNETIERE2014134
DONNET2018126
DONNET201712, 13, 14, 15, 18,
DONNAT200498
DONNAT200525,26,109,
DONNAIN200747
DONNAIN2006167
DONGRE200645
DONGRE2005106
DONAIN201776
DOMISE200529,145,
DOMIS201111
DOMIS201094, 160, 193
DOMERIES 200874
DOME2007164
DOMBRIE200441
DOMBRET2005102
DOMBRET200449, 50
DOMBRECHT20204, 10
DOM LE NOIR2010164
DOLPHENS200739
DOLLEZ2004139
DOLLEZ2015184
DOLLET200655, 56
DOLLET2014189
DOLLET 2008106
DOLLE2013148
DOLLE 200840
DOLIGNON201631
DOLIGNON201597, 98, 152, 155, 200
DOLEZ2011192
DOLEANS2014198
DOIZE20133
DOISY2017182
DOISY2011186, 187
DOISON201470
DOINEAU2013206
DOIGNY201372
DOIGNON2010233
DOIGNIES201110
DOIGES20134, 5, 6
DOIGE114,2014115, 116, 117, 118, 119
DOIGE2007114, 115, 117, 120, 121, 122, 124
DOIGE201065, 67
DOIGE200594,95,142,
DOIGE 200852, 54, 55
DOIEN2004130
DOHY200786
DOHY2010168
DOGUIN200449, 50
DOGNIA2014183
DOGE2011109
DOGE2012127
DOGE2005118,136,
DOGE201048, 53
DOFFIES201611
DOFFIES2005124
DOFFIES2009152
DOFFE200530,145,
DOEUILLET/ DEUILLET2016171
DOCTOBRE201131
DOCTOBRE200442
DOCTOBRE2013162
DOCQUIERT2011149, 151, 152, 196
DOCQUIERT201239, 40
DOCQUIER2016105
DOCQUIER2012195
DOCQUIER200711, 13
DOCQUIER2010131, 136
DOBY2006108
DOBY201022, 79, 82, 131, 133, 137, 191
DOBREMER20189, 91,
DOBLIN2010111
DOBLIN2013164
DOBIGNY2012178
DOBIGNIES2012237
DOBIES20135
DO LLEZ201469
Dl DAUX201448
DIVRY2020190
DITHY2013135
DISNEUR201065
DISNEUR2007114
DISNEUR 200853.55
DISCHBEIN200933
DISANT2014184
DIRSON2011126
DIRSON2014184
DIREZ200414
DIREZ2012109, 110
DIREZ20148
DIPONT2010132, 136
DIOT200751, 171
DIOT2009104
DIONEZ 200876
DINOIS201080
DINOIRE201180
DINEUR200459
DINEUR200568
DINEUR 2008163
DINDIN200459
DINDIN201599
DINDIN 2008163
DINAUMONT2013205
DINANT201299
DIMUS200482, 98, 117
DIMONT200687
DIMONT2005128
DIMONT2011140
DIMIER2013113
DIMARC2013130
DIMANCHE2012111, 112
DILLYS201133
DILLYS201093
DILLYS2010157
DILLY201133
DILLIES201110, 15, 17, 18, 33, 46
DILLIES201027, 191
DILLIES 200884, 85
DILLIE2010100
DILLE2013205
DIJON2010187
DIGON201377
DIGANT201218
DIGANT2010173
DIGANT2011210
DIGANT200624, 26
DIGANT 200818
DIGANS2005124
DIGAND200567
DIGAND20132, 18
DIGAND2012210, 212, 213
DIGAN200442
DIFALC0200934
DIEZ2006140, 141
DIEULOT2005137
DIEULOT200933
DIEUDONNEZ201335, 38
DIEUDONNE200659
DIEUDONNE2013214
DIEUDOM2009114
DIEU200613
DIEU200431
DIEU200551
DIEU2017167
DIEU201312, 207
DIEU201122, 195
DIEU2016222, 223,
DIEU200431, 133
DIEU200732, 33, 34, 35, 64, 66, 67, 69, 74
DIEU201236, 86, 136, 137, 140, 141, 145, 147
DIEU201080, 85
DIEU2014187
DIEU2009150, 152
DIEU 200814
DIESNE201239
DIESMES200687
DIESMES2015171, 172
DIESMES201444
DIESMES2009150
DIESME200623
DIESME2005127,129,141,
DIESME2011139, 141, 205
DIESME20106, 8, 62
DIESME 200864
DIERICX DE TENHAM 200860
DIERICKX200479
DIERICKX202016
DIENNE2007113, 116, 119
DIENNE201289, 199
DIE2015213
DIE20168, 9
DIDON201224
DIDIER2013135, 205
DIDIER20183, 4
DIDELET201883
DICATO201015
DIANANT2013147
DHUIN2013149
DHOTEL2013112, 207
DHORRE200676
DHORDAIN2011185, 186, 187
DHESSE2020176
DHERBEVOURT2012178
DHENNIN2019127
DHENIN201152
DHENIN2017141
DHAUSSY2017105
DHAUSSY2007126
DHAUSSY2006166
DHAUSSY2011215
DHAUSSY2010131, 138
DHAUSSY201249, 50
DHAUSSY200940
DHAUSSY 200837, 73
DHARVENG2004134
DHARVENG200547,50,
DHARMONT2010101
DHAL2004101
DEZUZINGUE2015128, 132, 137, 205
DEZUTTER202010
DEZOBRY2004131
DEZETTE 2008100.101
DEZANEE2010131, 134
DEZ20079
DEWOLF201282
DEWISME2018157
DEWILDER2013146
DEWEZ200640
DEWEZ200447
DEWEZ2018144
DEWEZ201080, 82
DEWEZ200782, 168
DEWEZ201468
DEWEZ20085, 40, 86, 87, 96, 106, 108
DEWEY201767
DEWESPIN2013201
DEWERDT200499
DEWERCHIN20169
DEWELLE2012220
DEWELLE200581,82,
DEWELLE200482, 128
DEWAVRIN201145, 47
DEWAUVRIN20181
DEWAULE 200876
DEWARYE200623
DEWARGNIER201078, 82
DEWALLE200581
DEWAILLY200985
DEVUYST200952, 53, 54
DEVUET 200887
DEVRED2010193
DEVRECHAIN2011156
DEVRAY2012148
DEVOYSIN200621
DEVOUGE200432
DEVOUGE2015102
DEVOUGE 2008159
DEVOS201763
DEVORCINE200559
DEVOISE200479
DEVOCELLE2019130
DEVOCELLE202068
DEVLIEGER200763, 64, 68, 71
DEVLEMINCK 200851
DEVIVIER 200836, 37, 41
DEVISSE 2008112
DEVIN200499
DEVIN201028, 94
DEVIN 200861
DEVIMEUR2015157
DEVILLIEZ2013189
DEVILLERS201624
DEVILLERS200552
DEVILLERS2010127
DEVILLECHESE200687
DEVILLARD200935
DEVIGNE2010110
DEVIGNE20147
DEVEY2014192
DEVERTAIN201211
DEVERT200479
DEVERSIN201217
DEVERSIN201120
DEVERSIN200625
DEVERSIN200450
DEVERSE2011186
DEVERS 2008106
DEVERGNIES200553
DEVERGNIES200456, 62, 87
DEVERGNIE200462
DEVERCHIN2010114
DEVERCHIN2013198
DEVERCHIN200648, 49, 107, 113, 114
DEVERCHIN 200871, 76
DEVEMY2004135
DEVEAU201743
DEVAUX201294
DEVAUX2005136
DEVAUX2011156, 210
DEVAUX200740, 73, 113, 116
DEVAUX201063, 66, 130, 171
DEVAUX20067, 8, 9, 25, 158
DEVAUT201294
DEVAULX2010136
DEVAUCELLE200797
DEVAU2005131
DEVAU2011205
DEVASSINE200738
DEVALICOURT201078, 79, 82, 85
DEVACQUIER200779
DEUZEY2011185
DEUVOT 200886
DEUTSCH201817, 18
DEURSENT200777
DEUMON200687
DEULIN201233
DEULIN2004140
DEULIN2017107, 160,
DEULIN2010130, 136
DEULIN200824
DEULIENNE20133
DEUDON201328
DEUDON2016194
DEUDON2007151, 152, 153
DEUDON201116, 18, 19
DEUDON201025, 79, 80, 83, 91, 133, 134, 136, 154
DEUDON20125, 10, 74
DEUDON200677, 86
DEUDON20098, 9, 10
DEUDON200874, 79
DETY200686
DETTRI2013109
DETRUIT200677
DETROYER2006102, 103
DETROYAT 200880
DETRICHE201492
DETREE201241
DETREE2011197
DETREE201292, 157
DETRE201238
DETRAIT2012155, 156
DETOUTVILLE2012210, 212, 213
DETOURBE2005126
DETOURBE2016146, 182,
DETOURBE200635, 37, 48, 108, 109, 113, 114
DETOURBE201735, 40, 89, 140,
DETOUDEVILLE2012208, 209
DETONGUE200449, 50
DETIGE201625
DETIAZE2015137
DETHY2013134, 206
DETHl201441
DETHIER2011192
DETELLE2020118
DETAULLIER200614
DESZVART2020125
DESWEZ2005129,130,
DESWEZ2011141, 142
DESWELZ2009106
DESWATTENNES2007151, 152
DESWATTENNE2007150
DESVING2010158, 192
DESVILLE2009174
DESVIGNES2018166
DESVIGNES2010131, 134
DESVI E2014197
DESVEAUX2007164, 165
DESUMEUR201022, 24, 29, 95, 161, 171, 194
DESTROOPER2006100, 102
DESTROIFAUX 200831
DESTRIMONT201594, 149, 158
DESTRICKER 2008127
DESTRES 2008163
DESTREE20136
DESTREE200414
DESTREE200592,94,
DESTOURPE201469
DESTON2013200
DESTIE201068
DESTICKER 2008127
DESTECQ 2008105
DESTAUMONT201632
DESTAL200596
DESSUZE201323
DESSORMIAU 2008184
DESSONS2012199
DESSIGNY2011130
DESSIGNY201876, 77
DESSIGNY200999
DESSERY2013110
DESSENS20185
DESSE2013187
DESSE2010190
DESSALLES200510
DESSALLES 200856
DESSALLE2012173
DESSALLE2005120,122,
DESSALLE200928
DESSALE20068
DESSAGER2005146
DESSAGER2004147
DESROSEAUX200449, 50
DESRAMELZ2010148, 152
DESQUESNES200752
DESQUESNES2011170
DESQUESNES200416, 17
DESQUESNES200686, 166, 167
DESQUESNES 2008155
DESQUESNE200745
DESQUESNE201593
DESQUENNE200431
DESQUENNE200431
DESQUELLE200568
DESPREZ200686
DESPREZ2020125, 143, 200
DESPRETZ20168, 11, 33
DESPRET- DESPRES201869, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
DESPRET DE LA MARLIERE2011129, 135
DESPRET20134
DESPRET200686
DESPRET2005100
DESPRET200959, 60, 61, 62, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 144
DESPRET20107, 8, 9, 62, 71, 72, 78, 81, 83, 123, 124, 132, 137, 188
DESPRET20118, 13, 16, 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137
DESPRET201470, 142
DESPRES2005131
DESPRES2011205, 206
DESPREMONT2010126
DESPREAUX201534
DESPLANCHES2017129
DESPLACES201080, 84
DESPINOY200750
DESPINOY200678
DESPINOY201081, 131, 132, 136
DESPINOY20149
DESPINOY20099, 10, 11
DESPIERRES200922
DESPIERRE201245
DESPIERRE201146
DESPIERRE2009139, 141
DESPIENNES201468
DESPEROIS2005130
DESPEROIS2011142
DESPATURES20181
DESPAGNE200518
DESPAGNE2004118, 121, 124
DESPAGNE2007119, 121, 122
DESOUTTER201767
DESOUTTER 2008153
DESOURMAIRE 2008157
DESOURMAIRE 2008157
DESOUBRY2013143, 192
DESORT2006118
DESORT 200878
DESORMEAUX200499
DESORMEAU2004101
DESORMEAU2012209, 210, 211
DESORBAIX20107
DESORBAIS200424, 85
DESORBAIS200425, 86
DESORBAIS200763, 64, 66, 69, 71, 73, 76
DESOMMAIN2012237
DESOMBIAUX201674
DESOM BIAUX201469
DESOLRE2005133,135,
DESOILLE20066
DESOILLE2007111
DESOIL20067
DESOIL200743
DESOIL200542,64,
DESOIL 200876
DESOBLIN2013190
DESOBLIN 2008163
DESNEF2007125
DESMOUTIERS2010225
DESMOUTIERS201469
DESMOUSTIERS2012116
DESMOULIN201111
DESMOULIN200443
DESMOULIN201278
DESMOULIN200686
DESMOULIN200798
DESMOULIN2015157, 202
DESMOTTES2015133
DESMONTS200457, 88
DESMONT200458, 88
DESMONS2017180
DESMETTRE 2008136
DESMETTRE202074
DESMEDT202017
DESMAZIERES201144
DESMAUX201111
DESMARTEAUX2007185
DESMAREZ2011158
DESMAREZ2006138, 139, 140, 141, 142
DESMARETS2007121
DESMARETS2013151, 152
DESMARETS 2008110
DESMAREST2016147, 185,
DESMAREST2010211, 214
DESMARE2007118
DESMANEZ2005119
DESMANET2005118
DESMANET200734, 35
DESMANET20109, 62
DESMANET200997
DESMANET2020123
DESLUIE 200886
DESJARDINS200794
DESJARDINS2005101
DESJARDIN200566
DESJARDIN201081
DESJARDIN2007171, 179
DESISY201372
DESIRAUX2010144
DESIR200430
DESIR2013164
DESIMONT20079
DESIMEUX2010105, 171
DESIMEUR2010171
DESIMEON2006139, 140
DESILLE2010220
DESHORNES200426, 87
DESHAYES2013179
DESHAYES2015136, 205
DESGUIN 2008117, 160
DESGOUSSET2014202
DESGARDINS201123
DESGARDINS2019215
DESGARDINS2010218
DESGARDINS200722, 23
DESGARDINS2020145
DESGARDIN200523
DESGARDIN201729
DESGARDIN201030
DESGARDIN200669, 70, 71
DESGAINS201423
DESGAIN 2008116
DESFOSSEZ201079, 85
DESFOSSET2010187
DESFORGES201098
DESFONTAINE2011186
DESFEUX2015135, 204
DESFAGNES200439, 52
DESEUGNIÈRE2013162
DESERT2006106
DESERT2015118
DESERT201081, 84
DESENFANTS2010112
DESENFANT201218
DESENFANT2010196
DESENFANT2013109, 110, 174, 176
DESENFANT200626, 176
DESENFANT2009108, 109, 110
DESENFANS200430
DESENFANS2005109
DESENFANS2010111
DESENFANS2012150
DESENFANS2009110, 111, 112
DESENF ANT 200889
DESENEFFE201732, 38,
DESEICHAMPS2010131, 133, 137
DESEHERIES/ DELHOSTELLERY2016122
DESEHERIBS2009127
DESEBASAN2004103
DESEAUSSENNES200444
DESCY2012138
DESCROUEZ20099
DESCROLIERE200545
DESCOUVE2010132, 137
DESCOURTILS200727
DESCLAIN2018121, 122, 124
DESCHUYTTENEER2020119
DESCHUYTENER200740
DESCHORSIN200458, 88
DESCHEPPER 2008153
DESCHELLART2004104
DESCHARMES 2008116
DESCHANGE200675
DESCHAMPS200449
DESCHAMPS201078
DESCHAMPS201084
DESCHAMPS200685
DESCHAMPS200786
DESCHAMPS2012208, 209, 211
DESCHAMP2015102, 103
DESCH ERIE2014187
DESCAUX201080
DESCAUX201084, 218
DESCAUSENE20136
DESCAUDIN201079, 82, 83
DESCAUDAIN200984
DESCATOIRE201117
DESCARTE201119
DESCARSIN200498
DESCARPENTRIES2009117
DESCARPENTRIE201336
DESCARPENTERIES201718
DESCARPENTERIES2019214
DESCARPENTERIES2020144
DESCAMPS LACROIX201493
DESCAMPS200416
DESCAMPS201320
DESCAMPS201131
DESCAMPS201635
DESCAMPS2019120, 142
DESCAMPS200613, 46, 99, 101, 119, 142, 168, 170
DESCAMPS2005145,147,148,
DESCAMPS200417, 98, 100
DESCAMPS2018193, 224, 227
DESCAMPS20173, 12, 24, 133,
DESCAMPS200739, 46, 96, 141, 177, 184
DESCAMPS201249, 97, 210, 211, 212, 213, 224, 232
DESCAMPS201064, 79, 80, 81, 83, 84, 85,
DESCAMPS200567,100,106,
DESCAMPS200911
DESCAMPS 200839, 105, 134, 136
DESCAMPS202035, 75,
DESCAMP201371
DESCAMP200725, 44, 133
DESCAMP2014174
DESCAlJLT2009103, 106
DESCAGEUL2005127
DESCAGEUL2011139
DESBRUYERES2014122
DESBROSSES200455, 63, 99
DESBROCHERS 2008120
DESBORDES201334
DESBIENS201110
DESBIENS2010191
DESBANS201110, 15
DESBANS2010157, 191
DESAUX201080
DESAUBRY2013142
DESAUBLEAU2015116
DESAU201080, 84
DESART2011206
DESART2012223
DESART2005120,131,
DESARS200418
DESANDROUIN2010131, 137
DESANDROUIN 200885
DESALLES2005122
DESALLE2016149
DESALLE2005120,122,
DESALLAIX201323
DESALIVES2016134
DESAIX201147
DESAINT REMY201077, 84
DESAINS201145
DESAINDES2007183
DESAINCT2005128
DESAINCT2011140
DESAILLY2004126
DESAILLY2013142
DESAGHER200449
DESABLENS2020145, 201
DES RAMES2010146
DES PEROIDT2005127
DES PEROIDT2011139
DES LIONS DE MONCHEAUX202023, 25, 27, 165,
DES ENFANTS201050, 54
DES ENFANT2013160
DES ENFANS200686
DES CANNEVELLE 200861
DES CAMBRES201730
DERVILLE201387
DERVILERS2007150, 151
DERVILER2007152
DERVEAUX20187
DERVAUX200739
DERVAUX200592
DERVAUX 200875, 78
DERVAUT 200878
DERUMIERE2019141
DERUMIERE2018223
DERUME2013111
DERUIELLE20127, 10, 72, 74, 75
DERUIEL201272
DERUELLES2012168
DERUELLE2010202
DERUELLE2012235
DERUELLE2010168, 202, 203
DERUELLE201180, 163
DERUELLE202069
DERTOURBE200723
DERSON2011109, 168
DERQUESNE201080, 82
DERQUENNE200686
DERPION201289
DERPION200423, 84
DERPION 200852
DEROYER20066
DEROYER200540,41,42,133,134,135,
DEROYER201411
DEROYELLE2016143, 177,
DEROYALE2015145
DEROUZIES2004132
DEROUWAUX200449
DEROUSIES200722, 23
DEROULET2015205
DEROULERS201118, 19
DEROULEDE2007157
DEROUILLON200686
DEROUBAIX201122
DEROUBAIX2004131
DEROT200449
DEROSIER2012235
DEROPSY2010231
DEROPSIE201128
DEROPSIE 200817, 65
DERONQUIER200599
DERONCHENE200928
DEROMME2009145
DEROME / DERONNE201763, 83, 178
DEROME200636
DEROME2007125
DEROME2016148
DEROME2010167, 172
DEROME201829, 163,
DEROME20134, 106, 107
DEROME200953, 54, 96
DEROME 200872
DEROMBYE20148
DEROMBIZE200550
DEROMBISE2010232
DEROMBISE201149, 50
DEROMBISE201568, 180
DEROMBIES2005101
DEROMBIES2004139
DEROISIN 200886, 87
DEROGUET201442
DEROEULX201080, 82
DEROCQUIGNY2010193, 232
DERNONCOURT2004129
DERNONCOURT200933
DERNONCOURT 200878
DERNIWEZ201511
DERNIWEZ201150
DERNIWEZ2010126, 197, 205, 206, 208, 210, 213, 228, 229
DERNIWEZ20078, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 48, 85
DERNIWEZ2009174
DERNIWET201150
DERNEAU20119
DERMY2020176, 182
DERMONT2010101
DERLENCHANT2004119
DERKENNE / DERQUENNE201797, 103, 104,
DERKENNE201131
DERKENNE201386
DERKENNE200463, 100
DERIEUX2014134
DERIECK200954
DERICARD2010131, 138
DERHOCHERS 2008120
DEREZ200414
DEREUMONT201217
DEREUMONT200625
DEREUIZ20134
DEREUILLE2010215, 218
DERESMES2012141
DERESMES2011109, 170
DERESMES 200812
DERESME200782
DERESME2012176
DERESME2011109, 168, 207
DERESME2013153, 161
DERESME200623, 40
DERESME201575, 171, 172
DERESME 20088
DERENLY201220
DERENLY200627
DERENLY201591, 145, 199
DERENLY2009124, 129
DEREME2013125, 126
DERELY201167
DERELY2009126
DEREK2005146
DEREISNE2015194
DEREISMES200646
DEREISMES2012114
DEREISME200566
DERBES201246
DERBECQ2006144
DERBECQ 200855
DERBAIX200611
DERBAIX2005119,122,
DERBAIX2007120, 124
DERBAIX200415, 79, 83, 118
DERBAIX2012209, 213, 214
DERBAIX 200875
DERAUX2004137
DERAUX 200854, 55
DERASSE2018231
DERANSY2019129
DERANSY202036
DERANLY2010140
DERAMEZ2010130, 137
DERAME201079, 82
DERAM 2008103
DERAISSE2020144, 201
DERAISMES2005101
DERAISMES2012109, 114
DERAISMES201047, 48, 52, 109, 110
DERAISMES200799, 141
DERAEDT2018223
DERACHE201725
DERACHE2019213
DERACHE2020144, 201
DEQUIN2009171
DEQUIN201042, 43, 102
DEQUIELAIN( D'ECUELIN)201575
DEQUEUSNE2007175
DEQUESNES200415
DEQUESNES2005141
DEQUESNES2007179
DEQUESNES200645, 152, 154
DEQUESNE201150
DEQUESNE201184
DEQUESNE2013124
DEQUESNE2005129
DEQUESNE2011142, 194, 208
DEQUESNE200623, 152, 153
DEQUESNE201235, 83, 133, 140
DEQUESNE200449, 99
DEQUESNE200791, 96, 99, 141, 174, 175
DEQUESNE2014144
DEQUESNE 200810, 11, 101, 152
DEQUENNE201283
DEQUENNE2013126
DEQUENNE 2008162
DEQUÊNE2013125
DEQUELLE200610
DEQARYE2011208
DEPRY2006169, 170
DEPROVINS200457, 88
DEPROUVILLE2010131, 137
DEPRIX2006169
DEPRIE2006169
DEPREZ200548
DEPREZ201386
DEPREZ2016137
DEPREZ2013125, 126, 182
DEPREZ201021, 23, 27, 67, 81, 92, 93, 157, 192
DEPREZ201226, 74
DEPREZ200449, 59
DEPREZ200667, 86
DEPRET20069
DEPRET2018191
DEPRET2011188, 189, 190, 192
DEPRET200430, 99
DEPRET20106, 7, 201, 211, 215
DEPRET20126, 8, 10, 40, 73, 74, 91, 201, 210
DEPRET201594, 96
DEPRET 200843, l 05
DEPREST200498
DEPREST 20089
DEPRESSEAU 2008141
DEPRESEAU 2008141
DEPRES / DEPRET202081, 80
DEPRES2019118
DEPRES2010202
DEPRE2013187
DEPPE200615
DEPONTHON2011108, 166, 168, 225
DEPOITIE2014118, 119, 120,203
DEPOITE2004143, 144
DEPLANCQ2017122
DEPLACES201080, 84
DEPIERRE2010203
DEPIERRE2014196
DEPIERE 200873
DEPIENNE201211
DEPIENNE200463
DEPIENNE201575
DEPIENNE20205, 13
DEPERY200686
DEPERTHES2017192, 194
DEPERNET 2008100, 102
DEPERNAY2015149
DEPERNAY 2008152
DEPELCHIN200739
DEPAUW2011156
DEPASSE200740
DEPASSE201147
DEPASSE200430, 96, 99
DEPARTHE2012199
DEPARIS201022
DEPARIS2005126
DEPARIS2018164
DEPARIS2013143, 189
DEPARIS200721, 23, 24, 25
DEPARIS200635, 47, 111, 112
DEPARIS201473, 74, 132
DEPARIS 200838
DEPARIS2020163
DEPAGUI201094
DEPAGNY2007127
DEPAGNY2011216
DEPAGNE2010208
DEPAGNE2016118, 119
DEPAGNE201248, 49
DEPAGNE2014120
DEPAGNE2009156, 157
DENYS200672
DENY200725
DENS2010124
DENOYELLES201080, 84
DENOYELLE2012220
DENOYELLE201111, 15, 153
DENOYELLE2017114, 169,
DENOYELLE2010160, 193
DENOYELLE 200872
DENOIS20209
DENNIS2015194
DENNIAU200796
DENNETIERE2014134
DENNEQUIN2015149
DENlSE200966, 70
DENIZET201625
DENISSE201067
DENISOT200913
DENISE201220
DENISE200627
DENISE2004126
DENISE2007151, 152
DENISE20146
DENISART201383
DENIS / DENY20164, 21, 22,82, 141,148, 180,
DENIS / DENIZE202069, 40, 146
DENIS200654
DENIS200412, 104, 141
DENIS2019130, 216
DENIS2017140, 170,
DENIS201216, 90, 138, 200
DENIS200519,20,59,98,124,127,129,130,142,
DENIS201822, 160, 166,
DENIS200625, 54, 57, 108, 110, 112, 113, 156, 158
DENIS201340, 41, 132
DENIS201574, 101, 153, 214
DENIS200775, 79, 85, 98, 128, 129, 175
DENIS201077, 78, 83, 169,
DENIS201194, 142, 154, 169
DENIS200598,129,132,133,135,
DENIS201429
DENIS2009101
DENIS200827, 29, 31, 51, 52, 53, 55,56, 58, 103, 114, 153
DENIN2013185
DENIN202082, 149,
DENIMAL 200872
DENIEPORT20183
DENIELS2020117
DENIEL200618
DENIAU2017187
DENI MAL201468
DENGREMONT2020143
DENGHIEN2012235
DENGHIEN2016141, 150, 190
DENEYERE201026
DENEUX201066
DENEUVE2011107
DENEUBOURG200496
DENEUBOURG2012220
DENEUBOURG2009178
DENEUBOURG 200851, 102, 153
DENENT200924
DENELLIN2009117
DENELLE200431
DENELLE200431
DENELLE2010133, 137
DENELIN200936
DENEFVE201064, 66
DENECKER 2008100, 101, 103, 153
DENAULENNE2013201
DENAMUR200510
DENAMUR2004132
DENAMUR2007118, 121, 125
DENAMUR201065, 68
DENAMUR 200851, 53, 54, 55, 56
DENALLEN201383
DENAIVES200785
DENAINE2010130, 132, 136
DENAIN200747
DENAIN2006165, 167
DENAIN201152, 108, 111
DENAIGRE2005120,122,
DENAIGRE200457, 88
DENAIGRE20068, 9, 10
DEMUYNCK20207, 10, 17
DEMOUTIER201080, 82
DEMOUTIE201820, 160,
DEMOUSTIER2019143
DEMOUSTIER2010227
DEMOUSTIER200463, 99
DEMOULIN200526
DEMOULIN200469
DEMOULIN200470
DEMOULIN2006107
DEMOULIN2005136
DEMOULIN2018195
DEMOULIN2013111, 207
DEMOULIN201319, 22
DEMOULIN200524,25,
DEMOULIN201137, 38, 159, 162
DEMOULIN201052, 79, 85, 95, 229, 233
DEMOULIN201680, 82, 140, 141, 149, 188,
DEMOULIN200912, 142
DEMOULIN 200839, 158, 159
DEMORY200779
DEMORTAIN2007127
DEMORTAIN2013205
DEMOREZ20135
DEMOREAME2005134
DEMOOR-DESMARAIS2018182
DEMONTOIR200442
DEMONT20163
DEMONT2006153
DEMONT2012238
DEMONT200711, 14, 125, 180
DEMONT2005129,135,
DEMONT2011141, 166, 169
DEMONT2006152, 153
DEMONT2015185, 187,212
DEMONT200927
DEMONSABLON201147
DEMONS200511
DEMONFORT2010134, 136, 137
DEMONEZ2004129
DEMONCHY201143
DEMONCHY201585
DEMON2006140
DEMON2015137, 206, 211
DEMOLIN2005136
DEMOLDER 2008137
DEMODE200442
DEMODE2013162
DEMODE2012176
DEMODE201430
DEMMERLE2009171
DEMISELLE201884
DEMISEAU201634
DEMILLY20157
DEMIER200524,25,
DEMICHEL201499
DEMEZIERE2015150
DEMEYER2019143
DEMEYER2010232
DEMEURE200522
DEMEURE201132
DEMEURE200719, 20, 21, 115, 116, 117, 119
DEMEURE200639, 108, 109
DEMEURE200478, 79, 80, 82, 100, 117, 119
DEMEURE201679, 80, 81, 141, 147, 184, 194
DEMEURE 200836, 87, 89
DEMEUR200449
DEMEULE2007164
DEMEULDRE2012170
DEMEULDRE201447
DEMEULBRE2004135
DEMESSINE201883
DEMESIERE2010133, 134
DEMERLE2009171
DEMERIES2005131
DEMERIES2011206
DEMERIE 2008105
DEMENIN2007167
DEMENIN201121, 23
DEMENIN201051, 79, 82, 169
DEMENIN201373, 152
DEMENIN200913, 14, 177
DEMEERELEERE200497
DEMEAUX2017138, 139,
DEMBRINNE200738
DEMBRINNE2006119
DEMBREVAL2019217
DEMBREVAL202039
DEMAZIERES2018198
DEMAY201080, 84
DEMAY 200874
DEMAURAGE200626
DEMAURAGE2005127,130,
DEMAURAGE2011139, 142
DEMAURAGE201218, 19
DEMAUFELSER2015184
DEMAUDE200442
DEMAUDE200795, 181
DEMAUDE200922
DEMAUDE 200871, 80, 81
DEMATTE200966
DEMATIE2014134
DEMATE2011162
DEMAT200677
DEMASIER2017174
DEMARTIN201791
DEMARTIGNY201079, 83
DEMARTIGNIES2005127
DEMARTIGNIES2011139
DEMARS201210
DEMARQUETTE 2008137
DEMARQUE2007184
DEMARQUE 200815
DEMARLY2015150
DEMARLY201597, 150
DEMAREZ2005104
DEMAREZ200611, 33
DEMAREZ 200871, 74, 77
DEMARET2019144
DEMARET2016148
DEMARET2015200
DEMARET200534,35,36,37,73,75,76,111,112,113,114,115149,150,151,152,
DEMARET200435, 36, 37, 38, 73, 74, 75, 76, 110, 112, 113, 149, 150, 151
DEMARET200439, 42, 96
DEMARET201391, 135
DEMARET2014199
DEMARET 2008105, 107
DEMAREST200650, 110, 114
DEMARE2005129
DEMARE2011141
DEMARCQ 200874
DEMARBRE20125, 6
DEMARBE201068
DEMARBAIX200933
DEMARBAIX200634
DEMARBAIX201077, 78, 81, 83
DEMARBAIS200633
DEMARAY2013188
DEMAR2019116
DEMAR201812, 190,
DEMAR2011190, 192
DEMAR202079
DEMANGIN2010227
DEMANGE2011225
DEMANEZ2005118,119,121,
DEMANEZ20065, 6
DEMANET2015142
DEMANET2010185
DEMANET200718, 87
DEMANET2009101
DEMANDE201150
DEMANDE200597
DEMANDE2009174
DEMANDE2010208, 210
DEMANCIT2012173
DEMALINE200771
DEMAIN2013159
DEMAIN2010110, 133, 138
DEMAIN201715, 16, 19, 20, 85, 123, 124, 169, 183,
DEMAIN2015157, 202
DEMAIN2016159, 174
DEMAIN201123, 168
DEMAIN200441, 44
DEMAIN 200853, 56
DEMAIN202083, 147, 198
DEMAILLY2004129
DEMAILLY2012178
DEMAILLY201190, 91, 92
DEMAHIEU20134
DEMADRILLE2019129
DEMADRILLE202034, 185
DEMADE / DEMATTE201725
DEMADE200724
DEMADE200463
DEMADE201065
DEMADE201572
DEMADE2019118
DEMADE2016127
DEMADE201812, 13, 189, 190, 192,
DEMADE201323, 28
DEMADE200626, 69, 70, 71
DEMADE20124, 5, 7, 8, 10, 18, 72, 73, 74, 75
DEMADE201150, 189, 191
DEMADE201063, 65, 68, 194, 201, 203, 207, 209, 211, 215, 218, 228, 229
DEMADE2009140, 141
DEMADE202081
DEMABRE2011191
DELZANTE200672
DELWARTE201064, 66
DELWART201068
DELWART201591
DELWART 200875
DELWARDE2017157
DELVIGNE200774
DELVIGNE2016187
DELVIGNE2005119,121,
DELVIGNE200667, 68, 69, 105
DELVIGNE201079, 82
DELVIGNE 200871, 72, 73
DELVEAUX200750
DELVEAUX2017164
DELVAUX200496
DELVAUX2010105
DELVAUX200712, 15, 50, 66, 69, 74, 85, 86, 172, 173
DELVAUX2006165, 166
DELVAUX201224, 176, 177
DELVAUX201627, 107, 149, 188,
DELVAUX200543,134,
DELVAUX201371, 72
DELVAUX200934, 85, 121
DELVAS2013134
DELVAS2015159
DELVAS2014185, 186
DELVALLEZ2012225
DELVALLÉE201081, 82, 196
DELVALLEE201335
DELVALLEE200637
DELVALLEE2004101
DELVALLEE2012149
DELVALLEE2015183, 13, 14, 71
DELVALLEE200720, 21, 22, 23, 25
DELVALLEE201733, 36, 38, 39, 75, 160,
DELVALLEE200560,64,
DELVALLEE201679, 80, 81, 82, 139, 141, 143, 148, 179, 186,
DELVALLEE201469
DELVALLEE 200838, 75, 76, 78
DELVALLE200591
DELVALEE2009145
DELVAL2011165
DELVAL201244, 178
DELVA2010102
DELUCQ2019123
DELTOUT200554
DELTOURBE2011154
DELTOUR200419
DELTOUR201386
DELTOUR201439
DELTOUR 200871, 74
DELTONNE201299
DELTOMBE2013218
DELTINRE2019188
DELTERRE2010107
DELTENRE2016135
DELTANTE2005104
DELSUPECQ2011161
DELSOL DELFOSSE2015125, 140
DELSINNE200648, 72, 112
DELSAUX200415
DELSAUX201623
DELSAUX2012220
DELSAUX2007113, 120, 121, 123, 125
DELSAUX2004117, 120, 137
DELSAUX2018189, 222
DELSAUX2010209, 211, 215
DELSAUX201130, 31
DELSAUX201336, 37
DELSAUX2014133
DELSAUX 200851, 53, 55, 96
DELSAUT2019119
DELSAUT2010172
DELSAUT2011191
DELSAUT20124, 5, 7, 8, 9, 72, 74
DELSAUT200482, 99, 117
DELSAUT202081, 79,
DELSARTE / DELSART201713, 32, 102, 103, 184,
DELSARTE2010167, 172
DELSARTE2014142
DELSART2007110
DELSART2012237
DELSART2018165, 166, 169,
DELSART201319, 151
DELSART201022, 25, 47, 52, 80, 84, 91, 109, 133, 138, 172
DELSART200529,60,
DELSART201131, 32, 94, 95, 99, 100, 154
DELSART201271, 74, 178
DELSART201678, 81, 139, 143, 177
DELSART20149
DELSART2009130
DELSART 200868, 70, 71, 72
DELRYM PLE201418
DELRUE20114
DELRUE201126
DELRUE200645
DELRUE200461
DELRUE2011169
DELRUE2012232
DELRUE2015172, 173
DELRUE200541,42,134,135,136,
DELRUE200463, 128
DELRUE20137, 17
DELRUE 2008105, 108, 110
DELRIVE200457, 87
DELRAY2012173
DELPORTE20118
DELPORTE201113
DELPORTE2017157
DELPORTE200412, 42, 139
DELPORTE200765, 67, 71
DELPORTE201091, 155, 188
DELPORTE 200874
DELPLANQUE2007123, 125
DELPLANQUE2004125, 127
DELPLANQUE2019125, 189
DELPLANQUE201468
DELPLANQUE 200853, 55, 56
DELPLANQUE202075
DELPLANCQ200497
DELPLANCQ2007110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 121, 124, 163
DELPLANCQ2012212, 213
DELPLANCQ 200826, 53, 54
DELPLANCHE2004132, 133
DELPLANCE2010189
DELPLACE2015103
DELPIERRE201725
DELPIERRE201884
DELPIERRE200479, 80, 81, 83, 123
DELPIERRE201597, 152, 153, 159,
DELPEYRON2015204, 210
DELPEUCH200956, 57, 58
DELPATURE201850
DELPATURE2016192
DELPATURE2004100, 138
DELPATURE2012127, 132
DELPATURE 200872, 105
DELPASTURE20133, 5, 6, 7
DELPANCQ201883
DELOZIERE20189, 91, 153,
DELOTHELLERIE201225
DELOS2014209
DELORYS2013206
DELORME200597
DELORME200984, 171
DELORME 2008136
DELORD200449
DELONAY2014145
DELOFFRE200441
DELOFFRE201713, 14, 17, 20, 80, 81, 116, 117, 171,
DELOFFRE 200827, 29, 52, 53, 55, 56,165
DELOFFRE2020176
DELOFFE2019121
DELOFFE201823, 24, 36, 37, 158, 160, 161, 166, 167, 169, 185, 193,
DELOFFE202039, 40, 41, 42, 77, 82, 142, 146, 147, 198, 202
DELOBELLE2007120
DELOBELLE2013188
DELOBEL200513
DELOBEL2004133
DELOBEL2010132, 134
DELOBEL2014120, 209
DELOBBE200456
DELOBBE200460
DELOBBE201240, 90, 200
DELO200748
DELMOTTE201346
DELMOTTE2004101
DELMOTTE2015182
DELMOTTE2012223
DELMOTTE2019125, 143, 189
DELMOTTE2005126,127,
DELMOTTE200721, 22, 23, 24, 25, 184
DELMOTTE200634, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 61, 63, 64, 65, 143, 145, 146, 147, 170
DELMOTTE201094, 160, 192, 213, 216, 218
DELMOTTE 200875
DELMOTTE2020124
DELMER20066
DELMER2013215
DELMER200520,118,119,120,121,
DELMER201079, 83
DELMER201481, 82
DELMAS2010102
DELMAS2012178
DELMARLE200753
DELMARLE200463
DELMARLE201811, 12, 13, 184, 188, 192, 193,
DELMARLE2019119, 120
DELMARLE2017213, 214, 215, 216, 218, 219,
DELMARLE202043, 82, 83, 147, 198, 202
DELMARCHELIER2016165, 166
DELMARCHE2017118, 174,
DELMALLE200442
DELMAIRE2005119
DELMAIRE2013123
DELMAIRE200423, 84
DELMAIR200520,119,120,
DELMAIR201068, 128
DELLOŸE2005135
DELLOYE2010101
DELLOYE200999
DELLOY2012232
DELLOVE 2008105
DELLOUE2011110
DELLOUE2011111, 150, 151, 152, 197
DELLOUE20079, 10, 12
DELLONCOURT2007124
DELLONCOURT 200856
DELLISSE201743
DELLIS20186
DELLHAYE2006153
DELLEUR201074
DELLEUR20203, 4, 9
DELLEAUX2005146
DELLEAU2004139
DELLA ROVERE20154
DELINIERES2011185
DELIMAN201078
DELIMAN201082
DELILLE20181
DELILLE200739
DELILLE201188
DELILLE2006163
DELIGNY201873
DELIGNY2011132
DELIGNY201599, 153, 200
DELIGNY200999
DELIGNERE2005102
DELIGNE200633
DELIGNE2015207,212
DELIGNE201212, 35, 40, 41, 91
DELIGNE2011151, 194
DELHOYE200553
DELHOSTELLERY201828
DELHOMME 2008175
DELHEYE2016154, 155
DELHAYE2017218
DELHAYE201811, 78, 185, 186
DELHAYE2013110, 125
DELHAYE200414, 31
DELHAYE200716, 17, 47, 140
DELHAYE201116, 18, 28, 36, 111
DELHAYE2012171, 209, 210
DELHAYE201020, 91, 110, 160, 196, 210
DELHAYE200521,22,59,60,
DELHAYE200426, 31, 32, 87
DELHAYE200627, 138, 139, 152, 153, 154, 165
DELHAYE200527,118,126,
DELHAYE201428, 81, 82, 135
DELHAYE201572,98, 152, 153, 200
DELHAYE200959, 78
DELHAYE 200873, 75, 76, 77
DELHAYE2020176
DELHAY201296
DELHAY2006154
DELHAUVE201066
DELHAUSSE201146
DELHAUE201220
DELHAlNE 200874
DELHAIES2010128
DELHAIES200520,118,
DELHAIE 200853
DELHACHE2017123, 183,
DELGRANGE200460
DELGRANGE2019143
DELGRANGE2010185
DELGRANGE2012224
DELGOVE200590
DELGORST2012193
DELGORGE2012191, 192, 193, 194, 195
DELGORGE201414
DELGA2012229
DELFRAISSY2004140
DELFOSSE / FOSSE2016141, 146, 147, 150, 181, 185, 189,
DELFOSSE / DE LA FOSSE201725, 33, 34, 36, 39, 40,
DELFOSSE200613, 33, 47, 48, 49, 67, 68, 69, 107, 109, 111, 112, 114, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145
DELFOSSE2007160, 161
DELFOSSE200428, 29, 30, 47, 64, 90, 96
DELFOSSE200529,37,59,76,115,152,
DELFOSSE20123, 75, 103, 147, 178
DELFOSSE200438, 75, 113, 151
DELFOSSE201140, 140, 188, 189, 190
DELFOSSE20136, 110, 161
DELFOSSE20106, 53, 78, 83, 170, 200, 231, 232
DELFOSSE201574, 173, 199
DELFOSSE200583,84,85,86,88,90,91,92,122,128,137,
DELFOSSE2009127,179
DELFOSSE20087, 8, 12, 70, 73, 74, 75,77, 78
DELFORTERIE201742
DELFORGE201140
DELFORGE200496
DELFORGE2016119
DELFORGE2007138
DELFORGE2019144
DELFORGE2018183
DELFORGE201217, 34, 82, 132
DELFORGE2010213, 225
DELFORGE200625, 65, 66, 67, 68, 69, 70
DELFORGE 200875, 100, 101
DELFORGE202040, 177
DELFOLIE200529,145,
DELFLANDRE201825
DELFLANDRE2017118, 174, 175,
DELFERRIERE200555
DELFERIERE200555
DELFAUX2014128
DELFAURE201137
DELEWAULLE2018166, 169,
DELEWAULLE2020146, 147, 198, 202
DELEVOIX2004142
DELEVACQUE2007153
DELEVA201145
DELEUZIERE200677
DELEUZE200782
DELEUZE2004143
DELEUSLIERE200622
DELEUSLIERE200942
DELEUSIERE200622
DELEUSIERE2012111, 112, 113
DELEUSIERE2015148, 197, 198
DELEUSIERE200794, 171
DELEUSELIERE200622
DELEUSELIERE200942
DELEUSE201337
DELEUSE20189, 92, 155, 156,
DELETTRE2010109
DELETTRE2019192
DELETTRE2017105, 106
DELETTRE2020127
DELETTE 200854
DELETOURBE202073
DELETOMBE2010191
DELETOMBE201110, 14
DELETOMBE2016165, 166, 167
DELETOILE2018178
DELETENRE20134
DELESTRILLE202038
DELESTRAYE200413
DELESTRAINT2006163
DELESTEULLE201173
DELESTENNE2007177
DELESCAUT2020141
DELESAULX200415
DELESAULCH200614
DELESART200644
DELESART2010134, 136
DELESART200597,101,107,
DELESALLE201143
DELEPOUVE2017192, 194
DELEPLACE201612, 33
DELEPLACE2015157, 201
DELEPLACE202073
DELEPINNE2019142
DELEPINE2010156
DELEPINE2017125, 185,
DELEPINE2018166, 224
DELEPINE 200877
DELEPIERRE2020131
DELEPEE200424, 85
DELEPEE200424, 85
DELEPASTURE200552
DELEPASTURE20133, 5
DELEPART2010130, 134
DELENS200686
DELENS2007123
DELENS2012142
DELENS200540,41,42,
DELENS 20089
DELEMOTTE /DELMOTTE20169, 141, 146, 148, 181, 186,
DELEMOTTE2010152
DELEMOTTE 200818
DELEMETZ2009152
DELEMER2020144, 201
DELEMARLE201274
DELELOË2005131
DELELOE201040
DELELOE2012139
DELELOE2011205
DELELOE200732, 33
DELELO2016223
DELEHAIE201025, 91, 154, 155, 187, 188, 189
DELEHAIE20118, 9, 13, 14
DELEFOSSE201123
DELEFOSSE200644
DELEFOSSE2009105
DELEFOSSE2012114
DELEFOSSE20134, 5
DELEFOSSE200443, 44
DELEFOSSE200567,99,
DELEFOSSE 200819
DELEFORTERIE202036, 183, 187
DELEFORGE2006163
DELEFEUILLE2010133, 137
DELEDICQUE2011154
DELECROIX201110, 155
DELECOURT200735
DELECOURT2010132, 134
DELECOEUILLERIE202031, 130,
DELECLUSE201218
DELECLUSE200626
DELECLUSE200468
DELECLUSE2011154
DELECLUSE2007120, 123, 124, 125
DELECLUSE2019125, 189, 191
DELECLUSE201370, 71
DELECLUSE 200855
DELECLUSE2020124, 126,
DELECAMBRE202073
DELECAMBIER2010132, 137
DELEBUIRE200914
DELEBOVE2010112
DELEBECQUE201222
DELEBECQ2014130
DELEBECKE200624
DELEBECKE2011209
DELEBECKE200988
DELEBARRE2020130
DELEAUNOI201025
DELEAU201110
DELEAU201290
DELEAU2010190
DELEAU2012200
DELEAU202069
DELCROIX20137
DELCROIX200498
DELCROIX2006112
DELCROIX2017172
DELCROIX2010217
DELCROIX2019121, 122, 123, 124, 143,
DELCROIX2005122,137,
DELCROIX201813, 14, 24, 188, 193,
DELCROIX2017213, 215, 216, 219,
DELCROIX200423, 84
DELCROIX200726, 109
DELCROIX201682, 142, 150, 190,
DELCROIX201188, 155, 162
DELCROIX 200871, 72, 77
DELCROIX202077, 83, 143, 200
DELCOURTE / DELCOURT201716, 79, 84, 114, 121, 169, 180,
DELCOURTE201883
DELCOURT201115
DELCOURT2019123
DELCOURT2007151
DELCOURT2012224
DELCOURT2016"133, 134
DELCOURT20052,97,101,
DELCOURT200430, 62, 99
DELCOURT201335, 125, 185, 187
DELCOURT200559,142,
DELCOURT200677, 86
DELCOURT201099, 105, 112, 170
DELCOURT201494
DELCOURT 200871, 73, 75
DELCOURT20209, 143, 161, 200
DELCOUR200978
DELCORTE201644
DELCORDE2012178
DELCO URT2009151
DELCLEVE2010128
DELCLEF201348
DELCHOQUE201734
DELCHOQUE200590
DELCHOQUE2007161
DELCHOQUE 200874, 76
DELCHOE2011142
DELCHOCQ201091
DELCHOCQ 200874
DELCHAMBRE201132
DELCHAMBRE200786
DELCAMPE200420
DELCAMPE2007120
DELCAMPE2005121
DELCAMPE20067, 8
DELCAMP2014135
DELCAMBRE200526
DELCAMBRE2005138
DELCAMBRE2011224
DELCAMBRE2013109, 164
DELCAMBE200798
DELCAMBE2005121
DELBUIRE2007125
DELBRUYÈRE201149
DELBROUCQ2010128
DELBREIL201567, 179
DELBOVE200788
DELBOVE2010158
DELBOVE2004101, 143, 144
DELBOUVE2006161
DELBOUVE2012167
DELBOUVE200722, 24
DELBOUVE201051, 133, 136
DELBERGHE201133
DELBERGHE2012171
DELBEQUET2004129
DELBECQUE-DUCOURANT2018182
DELBECQUE201223
DELBECKE2014142
DELBAUVE200725
DELBAUVE201073
DELBAUVE2006114
DELBASSE2017117, 173,
DELBAIGH20069
DELAYE2006153
DELAYE2017155
DELAVIGNE200553,54,
DELAVALLE201110
DELAVAL201089
DELAVAL2012115
DELAVAL202031, 130,
DELAUX200640
DELAUX200424, 85
DELAUX200424, 85
DELAUX201186, 87, 88, 89, 90
DELAUTE200669
DELAURIE2019130
DELAURIE202068
DELAUNOY200599
DELAUNOY2010187
DELAUNOIS200483, 118, 124
DELATTRE2004104
DELATTRE2017107, 141,
DELATTRE2007115, 118, 121, 124
DELATTRE201133, 49, 152, 189, 191, 196, 197
DELATTRE200638, 64, 146
DELATTRE201339, 123
DELATTRE20124, 5, 7 , 8, 40, 73, 200, 236
DELATTRE201048, 53, 80, 85, 93, 97, 133, 137, 157, 217
DELATTRE200559,64,
DELATTRE201570, 72, 183
DELATTRE201680, 152
DELATTRE202078, 147,
DELATTE2013153
DELATTE201025, 53, 217
DELATTE201240, 89
DELATOUR200725
DELATIRE2014140, 141
DELATIRE 200852, 165
DELATE200671
DELASSAUX201292, 202
DELASALLE200597
DELASALLE2010131, 138
DELARUE201122
DELARUE200461
DELARUE2010113
DELARBRE20079
DELAPORTE201763
DELAPORTE201594
DELAPORTE200499, 129
DELAPIERRE2019126, 191
DELAPIERRE2020126
DELANY2015205, 210
DELANOY200610
DELANOË2011107
DELANOE2011166
DELANNOYE201319, 21
DELANNOY200463
DELANNOY201567
DELANNOY2017187
DELANNOY201117, 44, 129, 132, 133, 135, 136
DELANNOY2013214, 215
DELANNOY201872, 73
DELANNOY201077, 78, 84, 164
DELANNOY201430, 47
DELANNOY200999, 125
DELANNOY 2008184
DELANNOY2020128
DELANNE2012216
DELANGE2004102
DELANERY 2008141
DELANDOUZY2012202
DELANDE2009164, 175
DELAMOTTE2006108
DELAMOTTE2009103
DELAMARE200526
DELAMANCHE201080, 83
DELAlSEMENT 2008119
DELALEU201217
DELALEU200625, 86
DELALE20182
DELALANDE 2008141
DELAITRE20187
DELAISE2006117
DELAIN 200875
DELAHAYE200718
DELAHAYE201238
DELAHAYE200654
DELAHAYE200459
DELAHAYE2004136
DELAHAYE2013162
DELAHAYE200520,97,100,118,138,
DELAHAUT200449
DELAGRANGE2005132
DELAGRANGE2011206
DELAGRANGE2010110, 185, 228, 231
DELAGRANGE2009126
DELAGRANGE2020196
DELAGE20183
DELAFOSSE20133
DELAFOND 200862
DELAFOLY 2008157
DELAFAITE202013
DELAERE-DESPATURES2018182
DELAERE202010
DELADRIERE200613
DELADRIERE2016192, 193,
DELADRIERE200727? 67 ? 71
DELADRIERE200596,97,
DELADOEUILLE201597, 151, 199
DELADERRIERE200597,98,
DELACROIX20109
DELACROIX200686
DELACROIX2012214
DELACROIX2007150, 173
DELACROIX200548,54,129,
DELACROIX20117, 12, 141, 216
DELACROIX200955
DELACOURT2015150
DELACOURT2015159
DELACOURT2010201, 202
DELACOURT201043, 93, 157
DELACOURT201594, 96
DELACOUR200449, 50
DELACOQUERIE2018169
DELACOQUERIE2011187
DELACHERIE2011155
DELACARNOY2006170
DELABY201146, 108, 166
DELABROY2019130
DELABROY202069
DELABORDE201461 7, 8
DELABIE200527,28,
DEL'HOTELLERIE2010153
DEL SART2013152
DEL NOEUFCOURT2013200
DEL MARLE201314
DEL HAYE2013152
DEL FOSSE2013151, 152
DEL COURT200686
DEKEERSGIETER20207
DEJARDIN201225
DEJARDIN2015182
DEJARDIN2011215
DEJARDIN2007126, 171
DEJARDIN201320, 184
DEJARDIN201052, 80, 85, 110
DEJARDIN200454, 134
DEJARDIN200667, 68
DEJARDIN200921, 22
DEJARDIN201491, 92, 132
DEHU20133
DEHU201169
DEHU2004135
DEHOVE20155
DEHOVE201128
DEHOVE2016139, 143, 178,
DEHOVE201319, 22, 23
DEHOVE200629, 47, 50, 109, 110, 168, 171
DEHOVE201733, 63, 140,
DEHOVE200746, 82
DEHOVE201048, 53, 91, 154
DEHOVE201283, 109, 114
DEHOVE200933
DEHOVE201470
DEHOVE 200875
DEHOUX2016157
DEHOUX2013205
DEHOUVE2006111
DEHOUVE 200874
DEHORNES2019126, 192
DEHORNES2020127
DEHORNE200521
DEHORNE201369, 70, 71, 72
DEHORNE 200885, l05
DEHORCQ200724
DEHONDT2010231
DEHON20135
DEHON200686
DEHON201013, 106, 107, 113, 231, 232
DEHON200414, 19, 56, 101
DEHON2015151, 199
DEHON201631, 32, 34
DEHON200749, 161
DEHON201152, 53
DEHON201469, 70, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 174,202
DEHON200941, 124, 126
DEHON 200828, 51, 53, 74, 75
DEHON20206
DEHOF2018171, 175
DEHNAIN2010134, 136
DEHIERE20117
DEHIERE201112
DEHIERE2010154, 187
DEHEZ2017187
DEHEULE2011156
DEHERCHIN200599
DEHENNYN2019131
DEHENNYN202071
DEHENNIN2004104
DEHENAIN2010134, 136
DEHEN201133
DEHEN2015113
DEHEN2007139
DEHEN2012171
DEHEN2010190
DEHEN20041, 19, 20, 32, 34, 35, 37, 38, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 102, 106, 107, 110, 111, 113, 114, 146, 147, 148, 149, 151, 152
DEHEN20042, 8, 10, 39, 43, 46, 62, 96, 108, 138, 146
DEHEN20052,4,5,137,
DEHEN20056,27,28,29,30,33,34,36,37,38,69,7273,74,76,77,109,110,111,112,114,115,116,145,148,149,151,152,153
DEHEN20168, 9, 11
DEHEN201428
DEHEN 200835, 36, 41
DEHEM2010111
DEHECQ201820
DEHECQ2013215
DEHAZE201681, 140
DEHAYNIN2010131, 134, 136, 137, 138
DEHAYNIN200418, 136
DEHAVAY2012173
DEHAVAY2010131, 136
DEHAVAY200781, 82
DEHAUX 2008115
DEHAUVE200647
DEHAUVE 200872
DEHAUT2005102,119,
DEHAUT201080, 85, 168
DEHAUT 200826, 27, 28, 51, 53, 54
DEHAUSSY201218
DEHAUSSY200626
DEHAUSSY200599
DEHAUSSY2010131, 134
DEHAUSSY2009101
DEHAULCHIN2010131, 134
DEHAUD2019126, 127, 192
DEHAU202015, 127,
DEHASPRES20134
DEHARVENGT201490
DEHARVENG201131
DEHARVENG2004138
DEHARVENG2016193
DEHARVEN2010132, 134
DEHARGNE201024
DEHAN20209
DEHAME2010132, 137
DEHAM2004118
DEHALLE201064
DEHALLE201588
DEHAINAUT201115
DEHAIN2010153
DEGUISNE 2008136
DEGUILAGE200585
DEGUILAGE2010233
DEGUILAGE 200828, 51
DEGUELLE2005121
DEGUELDRE201068
DEGUELDRE2005119
DEGUELDRE2007118, 122, 184
DEGUELDRE 200828, 51, 52, 53, 54,55,56
DEGROOTE2017134, 135, 137,
DEGROOD2006160, 161
DEGROITE2019127, 193
DEGROITE2020128
DEGRICOURT2004146
DEGRICOURT2009177
DEGRICOURT 20086, 8
DEGREZ201039
DEGREVE201144
DEGREVE201147
DEGRES 200853
DEGRENGE200775
DEGREMONT2019216
DEGREMONT2014134
DEGRELLE200774
DEGRELLE200499
DEGRELLE2005139
DEGRELLE2011207
DEGRELLE200623, 77, 152
DEGRELLE201224, 85, 145
DEGRELLE201372, 125
DEGRELLE201433, 177
DEGRELLE 2008181
DEGRELLE2020203, 204, 205, 207, 209
DEGRE200568
DEGRAVE20133
DEGRAVE2011155
DEGRAND20133
DEGRACE200456
DEGRA2005127
DEGRA2011139
DEGOUSEE201861, 62
DEGOURE200647, 48, 107, 108, 110, 111, 112
DEGORRE200590
DEGORRE2007161, 162
DEGORRE202032, 132,
DEGORGE2005130
DEGORGE2011142
DEGORE2007162
DEGORE200649, 109, 113, 114
DEGORE200593,95,
DEGOISE200647
DEGNY2011108, 168, 169
DEGMONT200617
DEGLAY2010132, 134
DEGLAVE20135
DEGLAVE200469
DEGLAVE2004133
DEGLAVE200524,25,
DEGLARGES 200818
DEGHUERY2020198, 202, 147
DEGHISLAGE200546,49,
DEGHILAGE200414
DEGHILAGE201131
DEGHILAGE200550
DEGHILAGE2010129
DEGHILAGE201428
DEGHILAGE2020141
DEGHELDRE2005119
DEGHAYE2016144, 178, 181,
DEGHAYE200629, 47, 48, 49, 50, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114
DEGHAYE201038, 171
DEGHAYE200586,91,126,
DEGHAYE200791, 92
DEGHAYE 200872, 73, 75, 77
DEGHAY2007176
DEGHAY201810, 158,
DEGHAY200635, 36, 107, 111
DEGHAY200587,90,95,
DEGHAY 200877
DEGEURE2012174
DEGENEFFE20209
DEGAYE2010201
DEGAY200635
DEGAY200596
DEGAY2013192
DEGAY2019120, 121, 123,
DEGAY2018184, 185, 188, 192, 193, 194,
DEGAY200791, 93, 97, 162, 176
DEGAY202041, 42, 77, 82, 142, 143, 147, 199
DEGARDIN2005100
DEGARDIN2013109
DEGARDIN200722, 23, 154
DEGARDIN201294, 133, 196
DEGARDIN20148
DEGARDIN200842
DEGAND200529
DEGAND200454
DEGAND200599
DEGAND2006104
DEGAND2015190
DEGALLAIX2012174
DEGALLAIX201741, 42
DEGAIX2010202
DEG RAN OVILLERS201447
DEG LAVE2014120
DEFUISSEAU 200839
DEFROYENNE201389, 186
DEFROYENNE201491
DEFROMONT2020144, 201
DEFRESNES202075
DEFRESNE2004131
DEFRENNES2016166, 167
DEFRANCE2009101
DEFOURMESTRAUX201078, 79, 85
DEFOSSEZ20128
DEFOSSEZ201128
DEFOSSEZ2005146
DEFOSSEZ2016194
DEFOSSEZ201079, 85, 229
DEFOSSEZ 200875
DEFOSSEZ202041, 42, 77, 147,
DEFOSSET20098, 9, 11
DEFOSSET 200813
DEFOSSE201085
DEFOSSE2011106
DEFOSSE2019118
DEFOSSE2018184
DEFOSSE201272, 73
DEFOSSE 200875
DEFOSSE2020198, 199, 81
DEFOSEZ2016146, 181,
DEFORGE2013159
DEFORGE2010158, 192
DEFORGE201469, 87
DEFORGE 2008104.141
DEFOREST2007176
DEFONTINELLE2007128, 129
DEFONTATNE2009105. 152
DEFONTAINE200524
DEFONTAINE201763
DEFONTAINE200469
DEFONTAINE2006115
DEFONTAINE2004129
DEFONTAINE201314, 19
DEFONTAINE20126, 23
DEFONTAINE2014121, 122
DEFONTAINE2020198
DEFLY 2008103
DEFLORENNE2012201
DEFLORENNE2010210
DEFLORENNE200712, 86
DEFLINES201081
DEFLANDRE200640
DEFLANDRE2018172
DEFLANDRE200540,41,132,
DEFLANDRE201186, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
DEFLANCQ 200875
DEFFRESNES2019189
DEFFOSSE200586,89,
DEFFOSE2007180
DEFFAUX200519
DEFFACQUE200651
DEFERRE202068
DEFERNEZ200738
DEFERMAULT201079, 83
DEFER200674
DEFER200910,11
DEFER 200824
DEFELIX 2008123, 129
DEFEIGNIES 200854
DEFAYT2014159
DEFAYT 200820
DEFAY201492
DEFARGE200686
DEFAQZ200959
DEFAE2019144
DEFACQ200644
DEFACQ200778
DEFACQ2011148
DEFACQ201237, 86
DEFACQ2009106
DEFACQ202013
DEFAC200666, 67, 68
DEDRUILLE2009171
DEDOUZIES200548
DEDOUAY201114
DEDOUAY2018197, 198
DEDIER201137
DEDEVE2015136
DEDESSUS LE MOUTIER2015119
DEDEIS2013185
DEDECKER200498
DECUIRE200786, 129
DECUIR2004142
DECRUISE200743
DECROUEZ201470
DECROUEZ2020176, 178
DECROUE200910, 11
DECROUE 200870, 71, 77
DECROOS2019144
DECROIX200773
DECRAME200668
DECQ200614
DECOUX2012132
DECOUX2018183
DECOURTILS2004130
DECOURT200686
DECOUROUEZ20099
DECOURIOUX2015128, 131,136, 205, 210
DECOURIERE2010133, 136
DECOULX201282
DECOUD2012132
DECOTTIGNIES2020124
DECORTE202017
DECORRUÉE2010224
DECOROEN200797
DECONDE2010131, 137
DECOIN2010113
DECOEUR200959
DECLEVE2005146
DECLEVE 2008153
DECLERFAY2013124, 125
DECLERCK2019145
DECLE2013184
DECISY201141, 42
DECHY201320
DECHEVRE 2008153
DECHENNE2010194
DECHARGNAL201495
DECHANT2006170
DECHAN2006170
DECHAMPS2007129
DECHAMPS2005137
DECHAMPS200425, 86
DECHAMP200461
DECHAMP200786
DECHAMP201371, 72
DECERF200686
DECAZES200969
DECAUX201084
DECAUX2013167
DECAUDIN200984
DECAUDAIN2014145
DECAUCHY201719
DECAU202037, 176, 178
DECARTE201026
DECARTE201241
DECARTE2015142
DECARTE200996
DECARPENTRY200529
DECARONDELET2010131, 133, 137
DECARNIN2010157
DECARNIN201110, 14
DECANT2006170
DECANT2012231
DECAN2005133
DECAN2006170
DECAN2007173
DECAMPS200454
DECAMPS201774
DECAMPS2005146
DECAMPS2019146
DECAMPS2013149
DECAMPS2011216
DECAMPS200542,133,
DECAMPS200669, 70, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 170
DECAMPS200771, 117, 127
DECAMPS201571, 183
DECAMPS201286, 207, 208, 232
DECAMPS 2008105
DECAMP200753
DECAMP2006170
DECAMBRAY201448
DECAILLON2011154
DECAGNY2016195
DEBURGE200553
DEBURGE 200871
DEBRULLE200480
DEBRULE2014131
DEBRUILLE201043, 102
DEBRUIERES201081
DEBRUIERE20137
DEBRUIER2004123
DEBRUGE200751
DEBRUGE2011143
DEBRUGE2006156
DEBRUGE200527,130,
DEBRUGE201285, 136, 149, 176
DEBRUGE 20086, 162, 170
DEBRU2014114, 115, 116, 117, 118, 119
DEBROIDE2004104
DEBRAGES2006153
DEBRABANT200675
DEBRABANT201081, 84, 130, 134
DEBOVE 2008106
DEBOUZY2015102
DEBOUZY 200887
DEBOUDT2013128
DEBOSQUET2009100
DEBORGIE 2008153
DEBORDES200686
DEBORDES2004103
DEBOOSERE200463
DEBONNET20205
DEBON201564, 65, 66, 129, 133
DEBLOISSE200769
DEBLOISE200774
DEBLOISE2012142
DEBLEUMOUTIER2010187
DEBISNHAGE2005126
DEBIS2011162
DEBILLE201381
DEBIEVRE20052
DEBIEVRE200699
DEBIÈVE 200872, 73, 75
DEBIEVE200496
DEBIEVE2006137, 138, 143, 145, 146
DEBIEVE201623, 26, 28
DEBIEVE200559,60,61,64,
DEBIERRE2016152
DEBIERE2020180
DEBIENNE200717
DEBIEFS200460
DEBHAINGNE201412
DEBEVIERE2006165, 167
DEBÈVE2012116
DEBEVE201742
DEBEVAIRE20134
DEBEURE 2008103
DEBEUNE/ DEBEUGNAL2016166
DEBETENCOURT2016164
DEBERTONNE2007184
DEBERSIAN2004103
DEBERLY201534
DEBERGHE201021, 23
DEBERGE201019
DEBELLE200480, 81
DEBEHAIN201249, 177
DEBEHAIGNE201094
DEBEHAIGNE201248, 49
DEBEHAGNE2009128
DEBECQUE2014135
DEBEAUVAL2013113
DEBEAUTE200932
DEBEAUMONT200628
DEBEAUMONT200686
DEBEAUMONT2005109
DEBEAUMONT2007123, 125
DEBEAUMONT200515,47,144,
DEBEAUMONT2010210, 213
DEBEAUMONT200454, 134
DEBEAUMONT 200886, 89, 96
DEBEAU2010132, 134
DEBAYET201080, 83
DEBAVAY200738
DEBAVAY201081
DEBAVAY2018188, 189,
DEBAVAY2014121, 122
DEBAVAY202039, 43, 77, 146,
DEBAUVE2012151
DEBAUMONT20059
DEBASENGHIEN200548
DEBARBIEUX200964
DEBALIEUX20149
DEBALIEUX20149
DEBAIX20204, 11,12,
DEBAIVE2012114
DEBAISIEUX200658, 105
DEBAILLEUX 200886, 89
DEBACQ2013150
DE WITASSE 200860
DE WINTER2009168
DE WINNE201387
DE WETTE200616
DE WERCHIN201633
DE WELZ200734
DE WATTIGNIES200616
DE WATTIGNIES2005123
DE WARLU2009105
DE WAIGNON 200885
DE WAELE202016
DE VUELLE2005124
DE VRIESE200772
DE VRALVAULT2011199
DE VOORST 200859
DE VINCENT2009105
DE VILLERS201113
DE VILLERS2007152, 153
DE VIEVRE2007171
DE VERSON200738
DE VERRIERE 200861
DE VERGNIES2015174
DE VERDIERE200962
DE VERD20067
DE VERCHIN201823, 160,
DE VARY2004103
DE VARY2004103
DE VALORI2020165
DE VALENCIENNES200580
DE TOURNAY200732, 33, 34, 35
DE TOURNAY2009152
DE TOURNAY 200881
DE TONOUILLE 200862
DE THY200686
DE TAUFFKJRCH 200859
DE TALLEYRAND2020107
DE SUZIES200745
DE SURY2013156
DE SURY2010172
DE SURIES2010167, 172, 230
DE ST AUBAIN200460
DE SOYE200615
DE SOUWYS2015201
DE SOUTERS 2008153
DE SOUHAY 200819
DE SORBAIX2005139
DE SONMAIN2012237
DE SOLRE2016228
DE SOLRE2012134, 135
DE SOILLE20067
DE SMET200697, 99, 101
DE SIRION2015155
DE SIMONY201219
DE SIMONY200626
DE SERYS2004104
DE SELLIER200621
DE SEJOURNET200517
DE SECHELLE201036
DE SAVOIE2013199
DE SAUBLIAU200455
DE SARS200617
DE SARS200732
DE SARS200440
DE SAME201376
DE SALLY2004126
DE SALLES2005120,122,123,
DE SALLES20065, 8, 10
DE SALLE2013126
DE SALLE2005119,122,
DE SALLE200936
DE SALES2005121,122,
DE SAINTAUBERT201714, 107, 173,
DE SAINT-LEGER201326
DE SAINT SAULVE200733
DE SAINT PAUL2012206
DE SAINT MOULIN 2008134
DE SAINT LEGER201644, 192,
DE SAINT HUBERT 200829
DE SAINT AUBERT2012113
DE SAINT AUBERT200911
DE SAINT AUBERT 200852, 55
DE SAINS 200819
DE SAILLANT200618
DE SADELER2006101
DE SADELEIR2006103
DE RUDDER 2008153, 155
DE ROZEL201448
DE ROYERE2005121
DE ROUGERIE2011106
DE ROUBAIX2010218
DE ROUBAIX 2008157
DE ROSIES201634
DE ROSIES201049, 110, 111
DE ROOVER2006103
DE RONQUIER2006161, 162
DE ROMERIES201632
DE ROMBIZE20133, 4, 5, 6
DE ROMBIES2005101,141,
DE ROMANCE 200860
DE ROLLINDE2011204
DE ROLIN201124
DE ROISIN2007168
DE ROISIN2010215, 217
DE ROISIN 200889
DE ROISIES2005125
DE ROCQUIGNIES200915
DE ROCQUEIGNIES201122
DE ROCQUEIGNIES2010217
DE ROCQUEGNIES200566
DE ROCQ200610
DE ROCQ2005107
DE ROCHECHOUART2020108
DE ROBAULX2010123
DE RIDDER200569
DE REYDELLET2014134
DE REVILLAC2012238
DE REUMONT200511
DE REUMONT200646
DE REUMONT 200821
DE RESTEAU2014173
DE RENLIE2009127
DE REE201578
DE RECOURT2013218
DE RECOURT2009120
DE RANSTRE 200858
DE RAISMES201348
DE RAISME2013153
DE RAEDT2019141
DE QUERTAINMONT201068
DE QUÉLEN201431
DE QUAQUEREZ200652
DE PUISALENNE2007155
DE PRYE2014101
DE PRESSEAU 200859
DE PRESEAUX200997
DE PRESEAUX 200859
DE PRESEAU DU HALLOY 200861
DE PRESEAU200686
DE PRESEAU201196
DE PRESEAU20161, 31, 45, 106
DE PRESEAU2006165, 171
DE PRESEAU2009104, 105, 107
DE PRESEAU 200859, 60, 61, 62
DE POTIES2014203
DE PORRI2004104
DE POORTER2007184
DE PONTHIEU2011186
DE POMPADOUR2010102
DE POLY2009101
DE POITIRE2014120
DE POITIE2014203
DE PODT202014
DE PITRE200596
DE PHILIPPE2012106
DE PESLOUAN201298
DE PERSEAU200910, 11
DE PERSAN2012105
DE PERRAULT200654
DE PEROMET200431, 32
DE PAULI20052
DE PAULI200497, 116
DE PATIN 200860
DE PARIS2017122, 181,
DE PAREDES200645
DE PAREDES2015175
DE NUT2005132
DE NOYELLES201229, 227
DE NOYELLE20134, 5
DE NOYDAN200618
DE NOUST2019184
DE NOIELLE201111
DE NOBESCOURT 2008137
DE NIMPTSCH2009101
DE NICOLAY2017191
DE NEUFLIEU201646
DE NEUBOURG2009108
DE NERCY200789
DE NAVARRE2016134
DE NAULENNE201383
DE NALLEN201383, 84
DE NALINE201383, 200
DE NALESNE2013200
DE NALENNE200686
DE NALENNE201381, 82, 83, 84, 85, 138, 139, 140, 141, 200
DE NALENNE2014120
DE NALENNE201411, 12, 13
DE NALENE2013200
DE NALEN2013200
DE NAALEN201412
DE MUSY2005101
DE MUKY DE CAUMONT2007163
DE MUIZON2013123
DE MOURY2015201
DE MOULIN201211
DE MORTELAERTE201189
DE MORT AIN DELAUNAY 2008182
DE MORT AIN 2008182
DE MOREAME2005136
DE MORCIDPONT2009106
DE MORCHIPONT 2008109
DE MORBECQ2009104
DE MONTPENSIER2011204
DE MONTIGNY2010145
DE MONTANIAC200620
DE MONTALEMBERT2017191, 193
DE MONS2016191
DE MONCHY201631
DE MONCHY2015200
DE MISSANT2020165
DE MIREMONT DE BEZIEUX200859
DE MIREMONT 200859, 61
DE MILLEVICQ200616
DE MEULEMEESTER2005137
DE MET2016174
DE MESSE201091
DE MESGRIGNY2009146
DE MERPE201199
DE MERODE20137
DE MERODE201230, 78
DE MERODE200962
DE MERBES201069
DE MELIAND2012227
DE MEL2014199
DE MEESTER 2008155
DE MAURAIGE200686
DE MAURAIGE201644, 193,
DE MAURAGE2005106
DE MAURAGE2013102, 103, 104
DE MAURAGE200645, 86
DE MAURAGE2009103, 104, 106
DE MAURAGE 2008182
DE MAUPASSANT 2008121, 127, 128
DE MAULDE20137
DE MAULDE2007137
DE MAULDE2010230
DE MAULDE201636, 39, 40
DE MAUDE2010230
DE MATIGNY2005141
DE MASSARY200654, 55
DE MASSARY 200862
DE MARTIGNIES2015172
DE MARTIGNIES2012216
DE MARCQ201599, 154
DE MARBRE2012211
DE MARBAIX20134, 6, 7
DE MARBAIS200633
DE MARAIS201566
DE MALE 2008105
DE MAILLE2010148
DE LYE2015175
DE LUSSIGNY2011106
DE LUNBARSE2013152
DE LOYE20137
DE LOÜYE200617
DE LOUVY2007153
DE LOUVIGNIES2010109
DE LOOSE2012216
DE LONGEVILLE201199
DE LOMBIES 200820, 21
DE LOIZELIERE200622
DE LOIZELIERE200942
DE LIMAL201775, 76,
DE LIGNERES2009148
DE LIGNE2020105, 106
DE LEUZIERE200940, 42
DE LESTEULLE 2008108
DE LESTANG2011186
DE LESTANG2009104
DE LESTAND DE RICHEMONT2011185
DE LESPINE2012214
DE LESEHENSELE 200859
DE LESCLUSE2010148
DE LENS201469
DE LEITEULE 2008105
DE LE SERRE201328, 208
DE LE SAUCH200415
DE LE SAUCH200615
DE LE SAUCH200416
DE LE SAUCH200580
DE LE RUE200617
DE LE ROYERE2010163
DE LE PIERRE2016174
DE LE PIARDE200519
DE LE LOYE2010146, 152
DE LE HOVE200934
DE LE HAYE200519
DE LE FORGE2005123,125,
DE LE FALLIZE2012216
DE LE COURT2005125
DE LE COLRE200580
DE LE CARNOYE2016191
DE LE CAPELLE200615
DE LAUNAY2006118
DE LAUNAY 200885
DE LATTRE200612
DE LATIRE201486
DE LASSINAL200622
DE LASNES200519
DE LAROULLIERE2017191
DE LARDENOY2012107
DE LANSAY2012216
DE LANOY2004103
DE LANNOY2012227
DE LANNOY2014100
DE LANDE200686
DE LANCY2007128, 129
DE LAMORELIE2019183, 184, 188
DE LALLAIN 200858
DE LALEU200686
DE LALAING201631
DE LAIGRET200654
DE LAFITIE2014142
DE LACOURT20148, 183
DE LACARNOY201140
DE LABRICQ2014175
DE LABONALLE2005105
DE LA VALLEE200415
DE LA VALLÉE200416
DE LA TOUR D'ORTAISE 200861
DE LA SALLE2013123
DE LA RUE2012226
DE LA RUE2015133, 139, 209
DE LA ROCHE DE MARCHIENNES202023, 27, 28
DE LA ROCH2004104
DE LA RO U E201448
DE LA PIERRE200441
DE LA PASTURE 200859
DE LA MOTTE BARAFFLE202023, 25, 28, 165,
DE LA MOTTE201070, 71
DE LA MONTAGNE2011212
DE LA METTRIE201619
DE LA MARTINIERE200935
DE LA MARCHE 2008119, 124
DE LA LOBBE200645
DE LA LOBBE2009153
DE LA HAYE200440
DE LA HAYE2012139
DE LA HAY2013200
DE LA HAUSSE201449
DE LA GRANGE2005131
DE LA GRANGE2011206
DE LA GRANCHE200686
DE LA GOUBLAYE2012206
DE LA FRESSANGE2012178
DE LA FONTAINE2015175
DE LA FOND2004104
DE LA FOLY 2008137
DE LA FLOTTE20162
DE LA CROIX200686
DE LA CROIX2004127
DE LA COURT201380
DE LA COMBE2009105
DE LA CAPELLE200616
DE LA BOETTE200932
DE LA BOETTE200932
DE LA BICHE201033
DE LA BICHE201637
DE LA BICHE2009117
DE LA BARRE2013218
DE LA BARRE2009120
DE L'ESTOILE2011187
DE L'EPINNE200628
DE L'EPINE201388
DE L'EPINE2004124
DE L'ARBRE2015100
DE KOCKE2012215
DE KNYFF DE GONTROEUL202023, 24, 25, 26, 28
DE KAROWINE2007158
DE JEUMONT20137
DE JASSOGNE201244
DE JARDIN 2008107
DE HUN20137
DE HUMIÈRES20137
DE HUMBISE200417
DE HULTS201146
DE HORNES201230, 227
DE HIERE201091
DE HERBECQ 2008107
DE HENNOCQ201776
DE HENNIN2015172
DE HENNIN201062, 63
DE HENNEZELLE 200859, 62
DE HENNEZEL 200822, 23, 24, 63
DE HENNEBIZE2007167
DE HENNEBIZE2015199
DE HENNEBIZE20165, 32
DE HENNAPE201775, 76
DE HENIN20108
DE HENIN2005105,141,
DE HENAU2013200
DE HELPIGNIEZ2005123
DE HECQ2009128
DE HAYNIN200530
DE HAYNIN201244
DE HAYNIN201063
DE HAYNIN2013200
DE HAYNIN2015172, 173
DE HAYNIN201637, 40
DE HAYNIN2014207
DE HAYNIN 200820
DE HAŸNAUT2005135
DE HAVRE200686
DE HAVENG200543
DE HAUSSY201121
DE HAUSSY2013166
DE HAUSSY2010206, 208, 211, 214, 217
DE HAUSSY200646, 72
DE HAUSSY200794, 140
DE HAUSSY200960, 61, 102, 116, 117
DE HAUSSY 200836, 39, 42
DE HAUSSI2007140
DE HAUSSI2010161
DE HAULDRY20136
DE HAULDRU20134
DE HAULCHY200645
DE HAULCHY2005106
DE HAUDRU200565
DE HAUCHIN2012217
DE HASPRE200617
DE HARVENGT200544
DE HARVENG200543,44,
DE HARVEN200543,44,
DE HARVAING200544
DE HARNE2010194
DE HARCHIES200549
DE HARCHER2009126
DE HANAPS200984
DE HALLE201068
DE HAlJX 2008112
DE HABSBOURG200440
DE HABSBOURG201244
DE GUIRY2011225
DE GUEVEAU 200859
DE GUERRE 200884
DE GUERIN DE TOURVILLE2020165
DE GUELDRE2005119
DE GUELDRE20067, 8
DE GUELDRE201415
DE GRIMALDY200621
DE GRICOURT201610
DE GRICOURT2005125
DE GRICOURT2009177
DE GREISCHE2007185
DE GREDE2004103
DE GREBERT200934
DE GRATIN2007155
DE GRAEVE200699, 101
DE GORE20137
DE GOMEREE200718, 19, 91
DE GLARGES200615
DE GLAGEON 200818
DE GIVRY200934
DE GIVRIL200934
DE GILLAR2004103
DE GHOSEE 200818
DE GENTISSART201348
DE GEIGNE201424
DE GEIGER2011225
DE GAY2007161
DE GAULLE201145
DE GAULLE2017187, 190, 191, 192, 193, 194
DE GAULLE201447
DE GAULE2013205
DE GANDT200658
DE GAGES201744
DE FUISSEAU200628
DE FUISSEAU200749
DE FROMONT201117
DE FRACQUEVILLE 200860
DE FOY DE MONTAIGLE200719
DE FOURMESTRAUX SAINT DENIS201079
DE FOUCAUT 200858
DE FOSSE2014118, 119, 120
DE FORET200587
DE FOREST201039
DE FOREST200644
DE FOREST2005104
DE FOREST201612, 35
DE FOREST2014171, 173, 174, 175, 176
DE FOREST2015173, 174, 175
DE FOREST2011211, 212
DE FOREST200749, 140, 175, 184
DE FOREST200579,104,105,117,140,
DE FOREST2014173
DE FOREST200955, 104, 106, 107
DE FOREST 200821
DE FONTINIES2007173
DE FONTENAY201146
DE FONTAINE201575
DE FONTAINE2012130
DE FONTAINE2011139
DE FONTAINE2006171
DE FONTAINE201610, 29,35
DE FONTAINE2005107,127,
DE FONTAINE200524,26,
DE FONTAINE200735, 37
DE FONTAINE200469, 70
DE FONTAINE2009105, 106, 151, 152
DE FONTAINE 200859, 105
DE FOISNY200616
DE FOIRENVILLE2005123
DE FLOYON2004104
DE FLO200933
DE FLINES201112, 15
DE FLEIGNIES2005124
DE FLAVIGNIE2004104
DE FLAVEGNIES2015170, 172, 174
DE FLA VEGNIES 200820
DE FIEUX200646
DE FERRET 200859
DE FERMARCON2004104
DE FENAU 200821
DE FELTRE200969
DE FAY D'ATHIES2007184
DE FAY D'ATHIES 200832, 136
DE FAY2007184
DE FAY 200832, 136
DE FAVERSIENNE2013200
DE FAQUE2012211
DE FALLEUR201070, 71
DE FAILLY2013167
DE FACQQZ2015142
DE DUYTSCHE202010
DE DURAS2012105
DE DRUX200598
DE DOUAY2007151, 152
DE DIMONT2005108
DE DERTAN200618
DE DECKER200780
DE DARCY200620
DE DALIGAND2009101
DE DAGNENSIS2012104
DE CROY2010145
DE CROY2016226
DE CROY20138, 10, 173, 104
DE CROY2009104
DE CROY2014156
DE CROY2020102, 105, 107, 108, 157,
DE CROIX2013131
DE CROËSER2011224
DE CREQUY200739
DE CREQUIT200831
DE COUTURE2005129
DE COUTURE2011141
DE COUROUX2005141
DE COSSE BRISAC2020106
DE COPPEL202014
DE CONTOURNANT2016175, 176
DE CONINCK 2008137
DE CONFLANS2020107
DE CONDE2012105
DE COLNET2015194
DE COLNET200652, 53, 59, 165, 171
DE COLNET200822, 23, 24, 58, 59, 61,62,63,64, 159
DE COLNET2020123
DE COLLNET 200823
DE COCK200697
DE COATQUIN201199
DE CLOSNEUF200619
DE CLIPPELE200697
DE CLIPPELE2006100, 102
DE CLERK2006101
DE CLERFAYT201211
DE CLERFAYT200616
DE CLERFAYT200734
DE CLERFAY2007128, 129
DE CLERCQ2012215
DE CLAIRFAYT200786, 129
DE CIPLY200440
DE CHAUVENET201245
DE CHAUVENET2011106
DE CHASTELET200619
DE CHAMPRIS 200884
DE CHAMPRE200617
DE CHAMP DE ROSE 2008180
DE CAYEUL200645
DE CAUX DE BLANQUETOT200516
DE CAUX DE BLANQUETOT200516,17,18,
DE CAUX200421
DE CAUDRIE200596
DE CATTE200686
DE CARTIGNIES200622
DE CARTIER2009101
DE CARPES2016174
DE CARPE200441
DE CARONDELET2010134
DE CARDAILLAC2012115
DE CANIVET200738
DE CAIGNONCLE201610
DE CAIGNONCLE2015175
DE CAIGNON2015173
DE BUTRON2019183, 184, 188
DE BUSSY200653
DE BUSSY2012178
DE BUQUOIS2012168
DE BUISSERET201069
DE BUISSERE2012216
DE BUELLE2005124
DE BRY200686
DE BRY2011185
DE BRY 2008168
DE BRUYNE201039
DE BRUSLE200510
DE BRUSLE 200854
DE BRUN2013152
DE BRUN201426
DE BRUGES201245
DE BRUGE2006165, 166
DE BROUSSEL2012115
DE BROUSE201119
DE BROSSART200652
DE BROSSART 200862, 63
DE BROGLIE200693
DE BRODE200686
DE BRODART 200862
DE BRISY2013122
DE BRISSY200519
DE BRISSY200565
DE BRISSY200418, 43, 44
DE BRISSY2010218, 230
DE BRISSY201331, 156, 210
DE BRISSY20169, 35,
DE BRIENNE2013218
DE BRIEC200686
DE BREUGNIES2010144
DE BRETONVILLE2011161
DE BREGOLDE2004103
DE BRABANT 200838
DE BOUZY2014185
DE BOUZY 2008162
DE BOUTILLON201199
DE BOUT 2008153
DE BOUSIES2013199, 214
DE BOUSIE 2008173
DE BOURGOGNE2013181
DE BOURGOGNE2011109, 168
DE BOURGOGNE200915
DE BOURBON 200831
DE BOULOIGNE200913
DE BOULOGNE2005123,124,125,127,129,130,131,
DE BOULOGNE202025, 27, 165,
DE BOULLOIGNE200614
DE BOUGNOT200693
DE BOUGAINVILLE20109
DE BOSSEUL2005122
DE BORZIES200616
DE BONNET DE BREUIL2012222
DE BONNEMAISON200626
DE BONNE ESPERANCE201141
DE BONNAIRE200418
DE BONNAIRE2013156
DE BONIFACY200686
DE BOISSIEU2017191, 193
DE BOISLISLE2009146, 147, 148
DE BOISDEFFRE200440
DE BODINA2006115, 117
DE BLONDIN 200859
DE BLONDEL DE BEAUREGARD2020165
DE BLOIS20137
DE BLOIS201224
DE BLOIS200671
DE BLOIS201412
DE BLOIS2009151
DE BlJSEGNY2009150
DE BLEECKER201347
DE BLAUGY2012112
DE BLAS2016228
DE BISCHOFFSHEIM200962
DE BINZER200980
DE BILDE202015
DE BIAULMETIEL2016174
DE BIASSE201151
DE BEVIERE200752, 179
DE BEUVILLER 2008138
DE BETIGNIES2020160, 164,
DE BETHUNE201639
DE BETHUNE200580
DE BERNARD2010203
DE BERLAYMONT200519
DE BERLAYMONT200565
DE BERLAYMONT2013209
DE BERLAYMONT2011216
DE BERLAYMONT20041, 15, 16
DE BERLAYMONT200416, 17, 18
DE BERLAYMONT200744, 46
DE BERLAIMONT200614
DE BERLA YMONT2009104
DE BERGUES2010146
DE BERGHES2010152
DE BERG201071
DE BELLEVILLE2020160, 165,
DE BEHAULT2005106
DE BEHAINNE201413
DE BEHAINNE 2008105
DE BEHAINE 200858
DE BEHAIGNE200735
DE BEHAIGNE201040
DE BEHAIGNE200645
DE BEHAIGNE2005119
DE BEHAIGNE2005106,107,
DE BEHAIGNE 2008105
DE BEER2019141
DE BEER2018223
DE BEAUVOIS2016109
DE BEAUVOIS200670, 71, 72
DE BEAUVOIR2007155, 184
DE BEAUVAIS2013152
DE BEAUVAIS2018164, 168, 170,
DE BEAUSSART200985
DE BEAUMONT200567
DE BEAUMONT2010216
DE BEAUMONT2013217
DE BEAUMONT2015101, 156
DE BEAUMONT2007167, 179
DE BEAUMONT201630, 32
DE BEAUMONT200431, 32
DE BEAUMONT 20085, 40
DE BEAUJEU2010165
DE BEAUHARNAIS201042
DE BEAUBOIS 200821
DE BAVAY201016
DE BAUMONT20059,47,
DE BAUDE 2008160
DE BASSY2013218
DE BASSECOURT200789
DE BASANIER2005129
DE BASANIER2011141
DE BARREAU2017192, 193
DE BARISEY2011107
DE BARBENÇON20137
DE BARBENCHON200734
DE BARBENCHON2014173, 174
DE BARBENCHON2014172
DE BARBEN CHON 2008105
DE BAR20185
DE BANTGNIES 200889
DE BANDE200932
DE BANCAREL 200860
DE BALLIEU 200889
DE BALIGAND2010124
DE BAILLET2010123
DE BAGENRIEUX202027, 28, 29
DE BAFRATHION200737
DE BAETS2019141
DE BAETS2018223
DE BACKER201039
DE BA V AY 2008171
DAZIN2007162
DAZIN200629, 146
DAZIN200586,87,89,90,
DAZIN2014121, 122
DAZIN 200878, 105
DAZAIN2006147
DAYS2013184
DAYNEZ200686
DAYNEZ2007111, 112, 114, 117, 120
DAY200449
DAWSON201436
DAWANT2007173
DAWANT200419, 20
DAWANT200785, 86, 87, 128
DAWANT201439
DAWAN2009126
DAVY20164
DAVY201565, 66, 129, 133, 138, 209, 213, 214,
DAVROUX200646
DAVRIL201110
DAVRIL201092, 157, 190, 191
DAVOUX2013207
DAVOISNE200752
DAVOISNE2006172
DAVOISNE2010132, 134
DAVOINE2013111
DAVOINE 200873
DAVIN2013110
DAVIGNON201737
DAVIGNON2007124
DAVIGNON2010233
DAVIGNON2016150, 190,
DAVID2015154
DAVID200550,59,98,101,106,108,
DAVID200676, 119, 163
DAVID201449
DAVETENNE201444
DAVESNES2006165, 167
DAVESNE200752
DAVESNE201079, 82
DAVEAU20065
DAUZIN2006113
DAUW201346
DAUVILLE200723
DAUVILLE200540,41,
DAUVERCHIN2007108, 109, 110
DAUVE201345
DAUTREPPE201136
DAUTIN2014198
DAUTELET2013206
DAUTEL2018166, 169, 197, 198
DAUTEL201118, 19
DAUSSY2013190
DAUSQUE201079, 83
DAUSOY200651
DAUSNOIT200418
DAUSNOIT 2008155
DAUPHINOT201426, 44
DAUPHIN2007163
DAUPHIN2010102, 164, 226
DAUPHIN201225, 220
DAUNOIS200686
DAUNOIS201317, 18
DAUNOIS2014180
DAUMONT2014142
DAULY20136
DAULNOIT 200888
DAUGLIANY2004138
DAUGIES200418
DAUGE2014114, 115, 116, 117, 118, 119
DAUGE201568, 180
DAUEZ2006141
DAUE2005130
DAUE2011142
DAUDRIOLI2013204
DAUDREGNIES20135
DAUDIN2016157
DAUDIN 2008165
DAUDIGNY2011224
DAUDIGNY 2008141
DAUCHY201120
DAUCHIER2018168, 170,
DAUBY201081
DAUBRESSE200658
DAUBRESSE201764
DAUBRESSE2013142
DAUBREGE200497
DAUBREGE200534,73,111,148,
DAUBREGE200435, 72, 110, 149
DAUBRECOURT ..2014130, 189
DAUBLAIN201121
DAUBLAIN2012109
DAUBLAIN2015173
DAUBLAIN2010110, 216
DAUBLAIN2014160, 161, 162
DAUBLAIN200426, 87
DAUBLAIN200565,66,67,105,141,
DAUBLAIN 200819, 20, 21
DAUBLAIN2020206
DAUBERSIES2012195
DAUBERCY2019140
DAUBERCY2018223
DAUBERCIES201047, 52, 126
DAUBERCIES20077, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16
DAUBERCHIES, DAUBERCIES201568, 72,180
DAUBENTON2015102
DATTY2013110
DATTAS2015119
DATHY2013112
DATHE2013109
DASTOT200496
DASTOT201441
DASSONVILLE20155
DASSONVILLE200724
DASSONVILLE2019141
DASSONVILLE2013153
DASSONVILLE2018223
DASSONVILLE200548,121,
DASSONVILLE201066, 133, 134
DASSONVILLE20069, 141, 142, 144, 146
DASSONVILLE201416, 21
DASSONVILLE 200877, 78,100, 102,152, 154
DASSONVIL200592
DASSIER2015104
DASSEZ200716, 18
DASSE2012167
DASILVA2010220
DASGOUSSET2014202
DARVIN2013110
DARTOIS2020126
DARTHUS201192
DARTHOIS2010187
DARTEVELLES200735
DARTEVELLE91,201492, 133, 191
DARTEVELLE200735
DARTEVELLE201065
DARTEVELLE201793
DARTEVELLE201130, 31, 88, 89
DARTEVELLE200454, 127
DARTEVELLE201570, 182
DARTEVELLE2009142, 152
DARTEVELLE 2008105, 110
DARTEAU200688
DART201625
DARRAS2011146
DARRAS2012150
DARRAS2006139, 140
DARRAS2010228, 231
DARQUENNSE200433
DAROT2010165
DAROIN200599
DARMMONT2010101
DARMENTON2010192
DARMENTON201111, 15
DARLOT 2008178
DARlN200984
DARLIT2014143
DARLEUX2014140, 141
DARGENT201079, 85, 131, 138
DARGENT20078, 9, 10, 12, 13
DARETS2007155
DARET2012106
DARET2011161
DARDENNE201736
DARDENNE2013126
DARDENNE2016185
DARDENNE201489
DARD2006163
DARCHEVILLE201787
DARCHEVILLE2013148
DARCHEVILLE 200877
DARCHE DE TROMCOURT2010122, 123, 124, 125
DARCHE DE TROMCOURT201873, 76, 79, 80
DARCHE200413
DARCHE201319
DARCHE201881
DARCHE201588
DARCHE2011129, 132, 135, 136
DARCHE201071, 72, 73, 123
DARCHE201492
DARCHE200960, 97, 98, 100
DARAS2004141
DARAS2012178
DAQUIER2011169
DAQUET2019146
DAOUST2010230
DANZIN2016147, 184,
DANZIN200638, 108, 111, 171
DANZIN201271, 75
DANZIN 200872, 74, 77, 118
DANTHEN201377
DANTE200586
DANSONVILLE201064, 128
DANSIN201819
DANSIN2006144, 146, 147
DANPERON200686
DANNEL2019129
DANNEL202034, 185
DANNEAU200726
DANNEAU200611, 12
DANLOUX200518
DANLOUE200499
DANJOU2007116
DANJOU201469
DANIS201217
DANIS200625
DANIS2010125
DANIS2005127
DANIS2011139
DANIS2017119, 176,
DANIS200712, 13, 14, 15, 16, 17, 86, 173
DANIS201826, 27, 162,
DANIS2020176
DANIES2009178
DANIELOU200739
DANIEL2015102, 147, 199
DANIEL201117, 18, 66, 67
DANIEL200739, 65, 68, 72
DANIEL201341, 182
DANIEL201242, 93, 203
DANIEL200657, 154
DANIEL2009123, 126
DANIEL201470, 180
DANIEL 2008103, 153
DANIAUX200462
DANIAUX2006145
DANIAU200726
DANHYEZ2016141, 150, 189,
DANHIEZ2012132, 225
DANHIER / DENYER2017117, 173,
DANHIER201387
DANGUIN2013130, 131
DANGRIAU201735, 36, 40,
DANGREAUX201023, 26, 91, 92, 155, 188
DANGREAU200722
DANGREAU2016148, 187,
DANGREAU 200870, 73, 74
DANGOSSE DU COUROUX200686
DANGOSSE20106
DANGOSSE2005141
DANGOSSE2015171
DANGLOT 200858
DANGLETERRE201188, 89, 90
DANGEIN2013130
DANGEIN2016152, 153, 154,
DANGEAN20163
DANGEAN2015212
DANEULIN200936
DANEKEN2009111
DANEAU200727
DANDROIT2018131
DANDRE200624
DANDRE2011209
DANDOY201073
DANDOY201180
DANDOY201320, 25
DANDOY201752, 53, 54,
DANDOY202093, 97, 98, 99, 100, 101,
DANDIGNY201598
DANDENELLE2011130
DANDENELLE200998
DANDELOY 2008118
DANDELOT200457, 87
DANCOISNE201027
DANCKERT200953
DANCKAERT2009108
DANAUX2015145
DAMYOT201816
DAMPSIN2013207
DAMPERONT2007113
DAMPERON201511, 12,
DAMOUR2014131, 189
DAMON2010101
DAMOISE2018145
DAMME2010214
DAMIEN200718
DAMIEN200555
DAMIEN2011162
DAMIEN201797, 140, 141,
DAMIEN 200877
DAMIEN 200874, 77
DAMEZ2004100
DAMEZ200586,99,
DAMEZ 2008116
DAMÉE 200872, 75
DAMEE200584
DAMEE2006111
DAMEE 200871, 105
DAMEDE20169
DAME201777
DAME2006113
DAME2019215
DAME2020146
DAMBRINNE200738
DAMBRINNE2006119
DAMBRINE2006162
DAMBRIN200738
DAMBRIN2006119
DAMBRE2014189
DAMART201219
DAMART200626
DAMART201510, 11, 12
DAMAR200686
DAMAGNEZ200733
DAMADE 2008171
DALLOZ200789
DALLONGEVILLE200676
DALLERY202038
DALLE201737
DALLE200720, 21, 175
DALLE200648, 112
DALLE201682, 142, 148, 187,
DALLE 200838
DALET20116
DALENNE2011154
DALENCON2004126
DAL201429
DAININ200740
DAIMEZ200910
DAIMEZ2014126
DAIM É2014184
DAILLY2013187
DAILLY2012201
DAILLY2010156, 190
DAILLY20119, 14, 16
DAIGLE2004137
DAHY200782
DAHY2012211
DAHIER2010144
DAHIER2018172
DAHIER201630, 118
DAHIER201592, 199, 145
DAHIER 2008109
DAGUET201448
DAGOIS2011225
DAGNIAU200726
DAGITHE2013205
DAGET2013204
DAELMAN2010123
DACQUEZ200723
DACQUET200671
DACOSSE20051
DACOSSE201185
DACOSSE201312, 124
DACOSSE200413, 98, 102
DACOSSE2012171, 207
DACHEVILLE201091, 155, 156
DACHEVIL2010155, 188
DACHEVIL20118, 13, 16
DACHE200959
DABLIN2013167
DABENCOURT2010130, 134
DA2015103
D’HARVENG200543,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,5556,
D’HARVENG20059,15,
D’AUXY DE LAUNOIS200517
D'YVES2013211
D'YVE201375
D'YVE201693, 94
D'YSSELSTEIN200440
D'OMBRIE2016173
D'OBIE201136
D'HOTE2010108
D'HOLMONT20136
D'HOCKER2012215
D'HINZELIN 200823
D'HESPEL DE FLENCQUES 200860
D'HERVILL Y200955
D'HERMY200934
D'HENZEL 200822
D'HENSSENS202025, 28
D'HENNIN202031, 130,
D'HELLY200623
D'HELLY2011207
D'HARVENT200612
D'HARVENG20059
D'HARVENG2007120, 123, 125
D'HALLUIN2019125, 189
D'HALLUIN201115, 17, 18, 19
D'HALLUIN202075
D'HALLEMBAYE200619
D'HAENENS202017
D'ESCROLIER200955
D'ESCOUBLEAU2012206
D'ESCAUVELLE 200861
D'ESCAUPONT200955
D'ERLACH200620
D'ENZEL 200822
D'EMELE20109, 62
D'EMELE200997
D'ECLAIBE200614
D'AVROUX200686
D'AVOUT 200860
D'AVESNES2007184
D'AVESNES 200881
D'AUTRICOURT2005100
D'AUNOIT 2008155
D'ATH2009145
D'ARTHOIS2018164, 168, 170, 197
D'ARSHOT2009106
D'ARENBERG2009104
D'ARCHE2007127
D'AOUST201016
D'ANNEUX2009105
D'ANCELET 200859
D'AMBOISE200571
D'AMBLY201043
D'AMBLIMONT201043
D'ALBRET2009150
D'AGAY 2008180
D'AARSCHOT2013198